Liga evropskih istraživačkih biblioteka

LIBER (Ligue des bibliothèques européennes de recherche) je osnovan 1971. godine pod pokroviteljstvom Saveta Evrope kao udruženje najznačajnijih evropskih istraživačkih biblioteka. Pokretačka snaga bila je mala posvećena grupa evropskih bibliotekara, čiji je cilj bio da evropskim istraživačkim bibliotekama, nacionalnim i univerzitetskim, daju poseban i ubedljiv glas u međunarodnoj bibliotečkoj zajednici. Izabrani naziv LIBER upućivao je na knjige i slobodu.

U godinama nakon njegovog osnivanja, rast LIBER -a odražavao je političke promene u Evropi, jer je kolaps komunizma kasnih 1980-ih doveo do novih kontakata između biblioteka i naučnika. Ova „nova zora“ obnovljenog kontakta za bibliotečke profesionalce širom Evrope obnovljene saradnje postavila je temelj za snažnu istraživačku mrežu koja danas postoji.

Godine 2009. LIBER je postao fondacija prema holandskom zakonu sa registrovanim sedištem u Hagu, Holandija. Od tog vremena, obim njegovih aktivnosti se značajno proširio i uključivao učešće u mnogim finansiranim projektima i lobiranje visokog profila o pitanjima od značaja za istraživačke biblioteke kao što su istraživanje teksta i podataka i reforma autorskih prava.

Od 1972. godine LIBER izdaje časopis „Liber Quarterly”.

 

Misija LIBER-a obuhvata:

  • Obezbeđivanje informacione infrastrukture koja će omogućiti da istraživanja u mreži LIBER-a budu svetske klase;
  • Poboljšanje iskustva korisnika u mreži LIBER-a, obogaćeno sadržajima i uslugama koje LIBER može da ponudi;
  • Promocija i zastupanje evropskih biblioteka u svim evropskim i nacionalnim forumima gde se čuje glas LIBER-a;
  • Razvoj bibliotečko-informacionih profesionalaca koji su inovativni i mogu da ponude liderstvo LIBER-u u nacionalnoj i međunarodnoj bibliotečkoj zajednici.

LIBER organizuje godišnju konferenciju svojih članova, a kroz čitav niz radnih grupa bavi se važnim oblastima rada u korist istraživačke bibliotečke zajednice. Grupe su otvorene za učešće svih zaposlenih u bibliotekama članicama. Tamara Butigan Vučaj dugogodišnja je članica Radne grupe za digitalnu učenost i digitalne zbirke kulturnog nasleđa i u njoj predstavlja Narodnu biblioteku Srbije.

Više od 420 nacionalnih i univerzitetskih biblioteka deo je mreže LIBER-a. Narodna biblioteka Srbije je član ovog uglednog bibliotečkog udruženja od 2003. godine.

Sa sajta LIBER-a

For nearly 50 years, we have worked together to meet our mission of Enabling World Class Research. We do this by representing the interests of our institutions, their universities and their researchers in several key areas.

Some 420+ national, university and other libraries are part of LIBER and our wider network includes goal-oriented partnerships with other organisations in Europe and beyond.

Our 2023-2027 Strategy outlines our main areas of focus, including key topics such as Copyright Reform, Digital Humanities, Open Access, and Research Data Management.

The Strategy is executed thanks to the dedication of the hundreds of volunteers who serve on our Executive Board, Steering Committees and Working Groups. Our participation in international projects is also key to the execution of our Strategy.

Every year, our community comes together at our Annual Conference — a major event for research library professionals from around the world.

As an association, we value Collaboration and Inclusivity. We have six main aims:

  • High-quality services for all users of library and information services
  • Intellectual freedom and access to scholarship
  • Collaboration with campus, local, national, European and global partners
  • Stewardship of collections and institutional resources, in the most appropriate format
  • Leadership, innovation and a willingness to embrace opportunities for change
  • Inclusivity, equality of opportunity and fulfilment of potential

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content