УДК Конзорцијум

УДК конзорцијум (UDC Consortium / UDCC) непрофитна је међународна организација чији је циљ одржавање и развој Универзалне децималне класификације (УДК). Основан од стране Међународне федерације за документацију (FID) и групе издавача (холандског, енглеског, француског, шпанског и јапанског издања), Конзорцијум преузима ауторска права над Универзалном децималном класификацијом 1. јануара 1992. године.

Основни задаци и циљеви Конзорцијума су:

  • одржавање и дистрибуција ауторизоване верзије УДК;
  • публиковање стручне литературе;
  • подршка издавачима и корисницима УДК издавањем лиценци и пружањем услуга које се односе на пренос података, превођење и маркетинг;
  • подршка корисницима која обухвата решавање упита који се односе на УДК, публиковање новина и ажурирања УДК;
  • активно учешће и подршка стручним, УДК истраживањима;
  • промоција УДК и подршка при едукацији, у сарадњи са библиотекама и високошколским установама;
  • организација међународних стручних скупова;
  • очување УДК наслеђа архивирањем и дигитализовањем УДК докумената и публикација.
 

Од оснивања до 2014. године Конзорцијум су чиниле институције које се баве развојем стандарда и комерцијални издавачи. Од 2015. године део Конзорцијума постају и националне библиотеке које преводе и објављују УДК као професионални стандард.

Конзорцијумом управља Извршни одбор, док је развој и одржавање одговорност Уредничког тима. Рад на ревизији и развоју УДК обавља се у кооперацији са Надзорним одбором, који чине стручњаци за класификацију из читавог света.

Седиште УДК Конзорцијума налази се у Хагу у Националној библиотеци Холандије (Koninklijke Bibliotheek).

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content