Електронски каталог НБС

COBISS+

Електронски каталог НБС један је од највећих електронских каталога на простору Србије. Садржи око 1.462.000 библиографских записа [јануар 2022], који укључују све врсте грађе и то:

  • монографске публикације на свим медијима: књиге, картографску грађу, звучне и видео записе, фотодокументе, штампане музикалије,
  • серијске публикације: часописе и новине,
  • чланке из часописа и зборника од 1991. године до данас.

У електронском каталогу налазе се следећи делови фондова Народне библиотеке Србије (по времену набавке)

  • текући прилив свих видова набавке од 1989. године до данас
  • текући прилив књига између 1976. и 1989. године
  • део текућег прилива књига између 1973. и 1976. године

Серијске публикације су комплетно у електронском каталогу. Сва остала грађа из текућег прилива пре 1989. године, може се пронаћи једино у штампаним и лисним каталозима (у згради Народне библиотеке Србије, у Скерлићевој 1) или у дигитализованим каталозима и библиографијама.

Ако тражену грађу не пронађете у нашим каталозима, потражите је у узајамном каталогу библиотека Србије COBIB.SR.

Претраживање електронског каталога могуће је на три начина:

  1. Основно претраживање – уписујемо речи или фразу, кликнемо ПРЕТРАЖИ, након тога добијамо резултате претраживања.
  2. Изборно претраживање – користимо образац за претраживање, изаберемо поља за претраживање која можемо да комбинујемо са логичким операторима.
  3. Командно претраживање – сами обликујемо захтев за претраживање правилном синтаксом за претраживање, при томе морамо да познајемо структуру библиографских записа.

Више о претраживању може се наћи у  менију Помоћ електронског каталога.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content