НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Међународна сарадња у размени и пласману публикација

2021. године

Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке, као и у попуни својих фондова иностраним публикацијама. И поред тешкоћа изазваних пандемијом и затварањем појединих земаља и библиотека, одржан је континуитет и унапређена сарадња са постојећим сарадницима у иностранству – националним и универзитетским библиотекама, библиотекама академија наука, славистичким центрима, библиотекама Срба у дијаспори и културно-информативним центрима Републике Србије. Трајна оријентација наше националне библиотеке је успостављање и ширење сарадње на нове библиотеке  у иностранству.

Ради систематског и континуираног представљања најзначајнијих публикација из текуће издавачке продукције Републике Србије, иностраним библиотекама и славистичким центрима послата су три електронска каталога са 2.354 наслова монографских издања из области српске историје, политике, књижевности, филологије, лингвистике, социологије, етнологије, уметности, стваралаштва… Према начелима набавне политике и профилу фондова одређених  иностраних и домаћих библиотека у размени урађен је још 31 тематски каталог, путем којих је пласирано додатних 4.036 наслова монографских публикација. У 119 иностраних библиотека послата су три каталога са 2.209 наслова периодике из сувишака НБС, чиме им је пружена могућност да попуне своје колекције периодике.

Током 2021. године иностраним и домаћим библиотекама у размену, као и славистичким центрима, библиотекама Срба у региону и дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, послато је укупно 33.440 јединица библиотечко-информационе грађе – 24.587 књига, 160 CD/DVD издања и 8.693 бројева периодике. Фонд НБС је у 2021. години обогаћен са 6.746  јединица библиотечко-информационе грађе добијених разменом од иностраних библиотека. Међу њима су сербика,  референтна литература, стручна библиотекарска литература, као и капитална инострана издања из области хуманиоре.

Кроз ову сарадњу Народна библиотека Србије обавља два за нашу националну културу веома важна задатка – континуирано и систематски у свет пласира књиге, периодику и стручне часописе из издавачке продукције Србије, презентујући тако историју, науку, културу, уметност и стваралаштво нашега народа, и истовремено попуњава своје фондове сербиком, значајним и стручним публикацијама објављеним у иностранству. Слањем домаћих и пријемом иностраних публикација национална библиотека обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content