Међународна сарадња у размени и пласману публикација

2023. године

Народна библиотека Србије остварује вишедеценијску, веома развијену и богату међународну сарадњу у области пласмана публикација објављених у Србији у иностране библиотеке, као и у попуни својих фондова иностраним публикацијама. Током 2023. године одржан је континуитет и унапређена сарадња са постојећим сарадницима у иностранству – националним и универзитетским библиотекама, библиотекама академија наука, славистичким центрима, библиотекама Срба у дијаспори и културно-информативним центрима Републике Србије. Трајна оријентација наше националне библиотеке је успостављање и ширење сарадње на нове библиотеке у иностранству.

Ради систематског и континуираног представљања најзначајнијих публикација из текуће издавачке продукције Републике Србије, иностраним библиотекама и славистичким центрима послата су четири електронска каталога са 2.896 наслова монографских издања из области српске историје, политике, књижевности, филологије, лингвистике, социологије, етнологије, уметности, стваралаштва… Према начелима набавне политике и профилу фондова одређених  иностраних и домаћих библиотека у размени урађено је још 48 тематских каталогa, путем којих је пласирано додатних 7.782 наслова монографских публикација. У иностране библиотеке послата су три каталога са 1.227 наслова периодике из сувишака НБС, чиме им је пружена могућност да попуне своје колекције периодике.

Током 2023. године иностраним и домаћим библиотекама у размену, као и славистичким центрима, библиотекама Срба у региону и дијаспори и културно-информативним центрима на поклон, послате су укупно 37.013 јединице библиотечко-информационе грађе – 27.052 књиге  и 9.961 број периодике. Фонд НБС је у 2023. години обогаћен са 7.048 јединица библиотечко-информационе грађе добијених разменом од иностраних библиотека. Међу њима су сербика, референтна литература, стручна библиотекарска литература, као и капитална инострана издања из области хуманиоре.

Kроз ову сарадњу Народна библиотека Србије обавља два за нашу националну културу веома важна задатка – континуирано и систематски у свет пласира књиге, периодику и стручне часописе из издавачке продукције Србије, презентујући тако историју, науку, културу, уметност и стваралаштво нашега народа, и истовремено попуњава своје фондове сербиком, значајним и стручним публикацијама објављеним у иностранству. Слањем домаћих и пријемом иностраних публикација национална библиотека обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content