ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Народна библиотека Србије (у даљем тексту: НБС) обавља послове из библиотечко-информационе делатности, као и делатности заштите покретних културних добара које су од општег интереса за Републику Србију. Као јавна служба Библиотека је организована и послује као установа културе чији је оснивач Република Србија.

НБС, као јавна служба, обавезује се да штити приватност корисника сајта и гарантује да ће податке које корисник сајта остави, користити, чувати и обрађивати у складу са сврхом и правним основом због којих су прикупљени.

Oва политика приватности односи се искључиво на овај веб-сајт и не односи се на личне податке прикупљене на друге начине.

Сва права су задржана. Корисник веб-сајта може да користи садржај истог искључиво за сопствене потребе односно у некомерцијалне сврхе. Сваки други облик употребе садржаја веб-сајта (нпр. копирање, репродукција, дистрибуција итд.) у комерцијалне сврхе забрањена је.

Политика заштите података о личности

НБС се обавезује да штити приватност корисника сајта. Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени. Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а који су потребни да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе.

Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују с другим организацијама које су изван система припреме и уређивања НБС интернет презентације, осим у случајевима предвиђеним законом и у случајевима који су дефинисани као стручни послови НБС наведени у Закону о библиотечко-информационој делатности. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом нити на било који други начин који би могао да буде штетан по кориснике  и нарушавање приватности корисника. Лице има право да пристанак за обраду података о личности опозове у складу са Законом о заштити података о личности.

Подаци које прикупљамо

Подаци о личности се прикупљају само у случајевима који се непосредно односе на обављање послова из библиотечко-информационе делатности и услуга које НБС пружа.

Подаци о личности прикупљају се у случајевима када се добровољно доставе на понуђеним обрасцима или другим начином комуникације, искључиво из делокруга рада НБС, како би пружили законом регулисану услугу.

Колачићи

Колачићи су текстуални фајлови који се чувају локално у претраживачу корисника и које интернет сајтови размењују са корисничким уређајем за краткорочно памћење активности корисника на сајту. Приликом посете наведеном сајту НБС појавиће се обавештење којим се тражи ваша сагласност за коришћење колачића. Корисници су слободни да изаберу да ли желе да претраживач на рачунару или мобилном уређају аутоматски прихвата и чува све категорије колачића који се појаве.

Такође,  преко колачића се прикупљају подаци о коришћењу НБС интернет презентације и други технички подаци који нису личне природе а који омогућавају посете презентацији лакшим, ефикаснијим и исплативијим путем, тако што пружају кориснички прилагођен приступ и препознају корисника када се врати на интернет презентацију

Колачићима се памте: жељена подешавања која се односе на приказ интернет презентације у прегледачу интернета, информације о томе да ли је корисник већ предузео неку радњу као што је попуњавање упитника или других формулара (како се не би поново нудили за попуњавање), информације о томе да ли се корисник слаже са употребом колачића за ову интернет презентацију, као и анонимни статистички подаци који се користе за анализу посета и оптимизацију интернет презентације за претраживаче. Помоћу колачића, интернет презентација памти радње и жељена подешавања. Прихватање колачића који се користе на НБС интернет презентацији омогућава да се утврди корисност информација интернет презентације за кориснике и ради установљавања ефикасности навигационог система у помагању корисницима да дођу до тих информација.

Техничка заштита података

Интернет презентација НБС користи SSL сертификат – енкрипцију о безбедности сајта на интернету.

Остало

Сајт и његов целокупни садржај власништво су НБС, при чему су сва права задржана, осим у случају да је назначено другачије. Садржај сајта се не сме дистрибуирати, модификовати, приказивати/репродуковати, продавати, копирати или на било који други начин употребљавати и чинити доступним трећим лицима без писане сагласности НБС.

Забрањено је свако лажно представљање и објављивање нетачних података у вези са сајтом или особама везаним за исти.

Народна библиотека Србије задржава право да без претходног обавештавања врши измене и допуне ових услова коришћења.

За сва питања  у вези са обрадом података о личности  можете  нас контактирате на имејл адресу www.nbs@nb.rs.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content