Картографски фонд

Картографски фонд Народне библиотеке Србије веома је разноврстан, како у погледу садржаја, намене и размере, тако у погледу различитих начина израде и спољног изгледа картографских публикација. Картографски фонд Библиотеке поседује око 35.000 листова карата и састоји се од картографских публикација на којима је приказано подручје јужнословенских земаља, Јужне и Југоисточне Европе.

Старе и ретке карте, стари атласи и рукописне карте имају посебну вредност и културноисторијски значај те чине посебну категорију у свакој збирци. Због своје изузетне историјске, документационе и графичке вредности та грађа захтева посебну пажњу и посебну обраду те се и посебно региструје и чува.

Картографски фонд Народне библиотеке Србије чине Збирка карата и Збирка атласа.

Водитељ збирке:

Водитељ фонда: Јелена Глишовић
е-mail: glisovic.jelena@nb.rs
тел: +381 11 2451-242/75

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content