Збирка правно-информационог центра

Центар за правне информације Народне библиотеке Србије отворен је 2002. године у сарадњи са Саветом Европе, Организацијом за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) и Фондом за отворено друштво.

Центар је организован као специјална збирка у оквиру које се налази литература из области права и њему сродних наука.

У оквиру Центра доступне су:

 1. Примарне публикације:
  • монографске публикације везане за право и њему сродне области;
  • званична документа – Службени лист СРЈ, Службени гласник РС, Службени лист града Београда, међународни уговори СРЈ;
  • прописи , уредбе, решења, судске одлуке, извештаји;
  • статистички годишњаци: СФРЈ, СРЈ, Србије и града Београда;
 2. Секундарне публикације:
  • енциклопедије, лексикони, речници и регистри законских прописа.
 3. Информације у електронском облику:
  • ИндОК база података која садржи комплетан регистар свих прописа донетих на савезном, републичком и градском нивоу, као и пречишћене текстове позитивних прописа. База се ажурира месечно.

 

У бази НБС, захваљујући посебној словној ознаци у оквиру сигнатуре – ПБ, лако се може идентификовати свака публкација у оквиру Центра. Публикације се користе у оквиру посебне читаонице. На захтев корисника, документа се могу добити у штампаној верзији или као копија.

Контакт особе:
Тијана Ловре
e-mail: tijana.lovre@nb.rs

Андреа Јовановић
e-mail: andrea.arsenovic@nb.rs
тел.: 011/2431-418

База правних прописа

Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије

База правних прописа

Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије
Погледајте

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content