Издавач 
Народна библиотека Србије
Београд, Скерлићева 1
е-пошта: nbsweb@nb.rs
https://www.nb.rs

Главни и одговорни уредник
Владимир Пиштало

Уредништво
Драган Пурешић
Драгана Пантелић Ђукић
Биљана Ракочевић

Webmaster
Драгана Пантелић Ђукић

Фотографије и видео
Биљана Ракочевић