Izdavač 
Narodna biblioteka Srbije
Beograd, Skerlićeva 1
e-pošta: nbsweb@nb.rs
https://www.nb.rs

Glavni i odgovorni urednik
Vladimir Pištalo

Uredništvo
Dragan Purešić
Dragana Pantelić Đukić
Biljana Rakočević

Webmaster
Dragana Pantelić Đukić

Fotografije i video
Biljana Rakočević