НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Временска оса

Народна библиотека Србије најстарија је национална установа у области културе у Србији. Настајала је и формирана у 19. веку без званичног акта о оснивању, у време када су у Београду постојале прва књижара и прва Државна штампарија. Зачетак њеног фонда везује се за 1832. годину и књижне збирке угледног књиговезца и штампара Глигорија Возаревића.

Током 20. века издржала је страдање у оба рата. Губила је своје фондове и умножавала их, добила је и изгубила своју прву зграду (на Косанчићевом венцу), покренула је „Гласник Народне библиотеке Србије“ – своју прву периодичну публикацију, а 1973. године почела је са радом у згради наменски грађеној за њу где се и данас налази.

У 21. веку Народна библиотека Србије успева да оправда своје постојање, труд и залагања свих креатора културне политике које су утицале на њен развој и опстанак и библиотекара који су у њој радили, раде и стварају.

1832.

Свечано, у присуству угледних световних и црквених лица, Библиотека је основана по усменој одлуци, под покровитељством Јеврема Обреновића, а Милош Обреновић обезбедио је обавезан примерак који јој се предаје на чување.

1833 – 1835.

Као део Књажеске типографије, Библиотека је пресељена у Крагујевац па враћена у Београд.

1838.

Фонд књига Књажеске типографије прешао у надлежност Попечитељства просвештенија.

1838 – 1848.

У овом раздобљу Библиотека се јавља под разним именима: Библиотека попечитељства, Библиотека овдашња, Народна библиотека овдашња, Библиотека Србска, Србско-државна књижница, Библиотека попечитељства просвештенија, или Књижница попечитељства.

1853.

За првог библиотекара постављен је Филип Николић. (Он је израдио главни, азбучни и систематски каталог целокупниг библиотечког материјала. Предложио је први буџет за набавку и повез књига и тражио просторије за магацине)

1863.

Библиотека je први пут добила своју читаоницу и то по пресељењу у зграду Мише Анастасијевића (Капетан Мишино здање).

1870.

Законом о печатњи озакоњено је достављање обавезног примерка Народној библиотеци.

1871.

Стојан Новаковић је издејствовао да се Библиотека и Музеј (основан 1844. године) буџетом за 1871. годину издвоје из Министарства просвете као самостална установа под непосредном управом библиотекара.

1881.

Законом о Народној библиотеци и музеју, Библиотека и Музеј су одвојени у самосталне установе.

1886.

Законом о Академији наука, надзор над Народном библиотеком припао Академији наука. Ово право Академија наука је задржала све до краја другог светског рата.

1900.

Донета су Правила о унутрашњем уређењу и раду у Народној библиотеци чиме су детаљно регулисана сва питања из области технологије рада.

1901.

Донет је Закон о Народној библиотеци, који заједно са Правилама о унутрашњем уређењу и раду у Народној библиотеци, чини прекретницу након које се повећава број службеника, проширује обим набавке књига, и који јој је у задатке дефинисао:

  1. да помаже неговање науке у Србији,
  2. да олакшава ширење народног образовања,  и 
  3. да води рачуна о српској библиографији.

 

1914 – 1918.

Условљена ратом и страдањем (оштећен је део зграде приликом бомбардобања) Народна библиотека изместила  је део фонда у Ниш и наредне године у Косовску Митровицу. Један део је био размештен по Београду. Део фонда који је измештен у Ниш однели су Бугари у Софију, али је враћен након рата.

Након рата неповратно су изгубљене 3132 књиге, 4177 свезака часописа, готово све новине из 1914-15.год. и 138 значајних писама, а изгорели су инвентари и каталози. Библиотека је остала и без своје зграде.

1919.

Донет је Закон о Народној библиотеци којим је постала Централна државна библиотека са правом на обавезан примерак са целе територије Југославије (тада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца).

1920.

За зграду Народне библиотеке откупљена је картонажа Милана Вапе на Косанчићевом венцу бр. 14.

1923.

Прва жена библиотекар у Народној библиотеци била је Људмила Михајловић.

1925.

После вишегодишњег сређивања фондова Библиотека отворена за читаоце.

1928.

Донета су Правила о полагању државног стручног испита за Народну библиотеку.

1930.

Основано је Друштво југословенских библиотекара.

1940.

Почео је да излази „Гласник Народне библиотеке“ који је уз стручне текстове имао и текућу Југословенску библиографију.

1941.

У бомбардовању 6. априла потпуно су уништени  и фондови  и зграда Библиотеке. Уништен је књижни фонд од 500000 свезака књига 1424 ћирилских рукописа и повеља, 4000 наслова часописа, 1800 наслова новина, картографска и графичка збирка, архив турских докумената о Србији, целокупна преписка значајних личности, сви инвентари и каталози.

1945.

За обнављање фонда Библиотеке Министарство просвете доноси одлиуку о уступању реткости из других библиотека и одлуке о додељивању: Дворске библиотеке, Библиотеке Сената, дела Библиотеке Народне скупштине и Библиотеке Друштва Св. Сава, а значајни су и поклони домаћих и страних библиотека и појединаца као и откупи библиотека целина.

1946.

Библиотека је смештена у адаптирану зграду хотела „Српска круна“.

1947.

Формирани су Ауторски (1947. године) и Предметни (1948.) каталози.

Основано је Одељење помоћних збирки из кога је настало Одељење посебних фондова.

1954.

Извршно веће Србије донело је одлуку о зидању нове зграде.

1956.

Унутрашње уређење и управљање Библиотеке регулисано је „Статутом Народне библиотеке Србије“.

1965.

Законом о библиотекама Србије Народној библиотеци, као централној матичној библиотеци Републике, одређено је посебно место и поверен низ значајних функција.

1973.

6. априла свечано је отворена нова зграда Народне библиотеке Србије са 10 читаоница и укупно 500 читалачких места. (подигнута по пројекту арх Иве Куртовића)

1974.

Формирају се Стручни каталог по УДК и Централни каталог Србије.

1976.

Библиотека је прешла на обраду монографских и серијских публикација (1977.) по међународним стандардима библиографског описа ISBD

1985.

Почела је координирана набавка књига за матичне библиотеке.

1987.

Библиотека је почела са каталогизацијом публикација пред излазак из штампе - CIP .

1989.

Почетак узајамне каталогизације у мрежи библиотека Југославије и стварање YUBIB базе.

Формира се Електронски каталог Народне библиотеке Србије.

1990-1993.

Овај период обележио је први покушај аутоматизације процеса рада са корисницима, евидентирање корисника, поручивање публикација, задуживање и раздуживање корисника у читаоницама.

Почео је да се израђује нов рачунарски систем за обраду библиотечке грађе.

Обустављено је штампање каталошких листића.

Сликари и вајари су поклонили Библиотеци 140 својих дела.

1996.

Извођењем локалне рачунарске мреже, рачунарска опрема Библиотеке је повезана у систем и омогућен је приступ Интернету са свих расположивих платформи.

Направљена је прва веб презентација Народне библиотеке Србије.

2001.

Основан је КоБСОН (Конзорцијум библиотека за обједињену набавку) при Центру за научне информације. КоБСОН обезбеђује веб приступ електронским базама часописа.

2003.

Започет је пројекат Виртуелне библиотеке Србије (ВБС) који подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека коју чине све библиотеке у Србији. 

Урађена је нова веб презентација Народне библиотеке Србије.

2004.

Усвојен је стратешки документ о приоритетима за дигитализацију и основано је Одељење за развој Дигиталне НБС, једино такве врсте у земљи.

2007-2011.

Реконструисан је простор корисничког дела зграде. Од тада Народна библиотека Србије располаже са 600 читалачких места, 13 читаоница, 150 рачунара за кориснике, кабловским и бежичним приступом интернету, технолошки опремљеним Одсеком за слепе и слабовиде, Мултимедијалном и Електронском читаоницом

2011.

Уведена је електронска позајмица. Све монографске публикације које су обрађене у електронском каталогу поручују се електронским путем.

2013

Народна библиотека Србије отворила је свој налог на социјалним мрежама: Instagram, Facebook и Twitter.

2020

Народна библиотека Србије добила је нову веб презентацију.

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content