НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Графичка и ликовна збирка

Попут великих светских и европских библиотека које у свом саставу поседују збирке визуелних уметности, Графичка збирка НБС конципирана је са идејом да чува оригинална дела ликовне и примењене уметности која имају историјско-уметничку вредност, са фокусом усмереним на попуњавање националног фонда. Систематско сакупљање, истраживање, валоризација, заштита и излагање сликовне грађе, чине најважније аспекте деловања.

Обухватајући широки временски распон, од 16. века до данашњих дана, збирка је организована у неколико целина које чине оригинални графички листови, графичке мапе, илустровани плакати, изложбени, као и каталози музејских колекција. У саставу збирке, између осталог, чувају се и вредне заоставштине – илустрације и графике Љубице Цуце Сокић и Босиљке Кићевац, карикатуре, плакати и рекламна графика Александра Каракушевића Класа. Прихватањем Књиге уметника као новог феномена уметничког дела, ударени су темељи за прикупљање ове јединствене и у домаћој библиотечкој пракси до сада недовољно познате врсте грађе.

Ликовна збирка, садржи преко 300 слика и скулптура еминетних српских и југословенских уметника, међу којима се налазе репрезентативна дела Саве Шумановића, Миће Поповића, Пеђе Милосављевића, Милана Коњовића, Петра Лубарде, и др.

 

Контакт особе:

Славен Попара, библиотекар саветник
тел: 011 2451 242 лок.77
slaven.popara@nb.rs

Горана Стевановић, библиотекар саветник
тел: 011 2451 242 лок.76
gorana.stevanovic@nb.rs

Избор из Збирке гравира

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content