Услуге Одељења за конзервацију и Одељења за чување и приступ фондовима

КОНЗЕРВАТОРСКА ЛАБОРАТОРИЈА
Конзерваторска лабораторија Народне библиотеке Србије је највећа и најопремљенија лабораторија за конзервацију папира и пергамента како у Србији, тако и у региону југоисточне Европе. Оформљена је 1973. године, 2008. je у потпуности реновирана и проширена.
На површини од преко 350 m², формиране су секције за мокре поступке у конзервацији, потом хемијска лабораторија, секција за ручну рестаурацију, секција за механизовану рестаурацију, просторија за стерилизацију, секција за конзервацију некњижне грађе и књиговезница.
У овој лабораторији се од пропадања чувају сви писани споменици културе на папиру и пергаменту, почев од рукописа, старих штампаних књига, докумената, ликовног материјала, фотографија, графика, цртежа, мапа...
Конзервација писаних споменика културе подразумева све физичко-хемијске процесе који продужавају век папира и пергамента. То су процеси: механичког чишћења, прања, неутрализације, ојачавања, уклањања флека...
Рестаурација је обнављање изворног изгледа оштећеног документа, и може бити ручна или машинска. Такође, веома битан аспект очувања изворног облика књига је и рестаурација повеза. Основни задатак конзерваторске лабораторије је старање о богатој збирци Народне библиотеке Србије која између осталог има око 300 најстаријих ћирилских рукописа, 100 инкунабула, вредну и богату колекцију старе штампане књиге, затим старе фотографије, мапе и другу историјски битну некњижну грађу на папиру и пергаменту. Осим техничке заштите грађе Народне библиотеке Србије, у конзерваторској лабораторији се ради и конзервација грађе свих фондова старе и ретке књиге библиотека и музеја широм Србије, затим стара штампана и рукописна књига Српске православне цркве, ликовни материјал музеја или приватних власника и др.
Previous slide
Next slide

У оквиру својих законских надлежности конзерваторска лабораторија Народне библиотеке Србије ради на заштити старе и ретке библиотечке грађе (у коју спадају категорисана културна добра, књижна и некњижна библиотечка грађа, уметничка дела на папиру).

У услуге конзерваторске лабораторије спадају следеће активности из области заштите културних добара: преглед оштећеног библиотечког фонда, узимање стерилног бриса са грађе (у циљу брзе детекције контаминације папира или пергамента), стерилизација (методом аноксије у комори са ниским процентом кисеоника), конзерваторске интервенције на грађи (механичко чишћење листова, прање, неутрализација, ојачавање листова, уклањање флека органским растварачима, раздвајање слепљених листова, фиксирање мастила, ретуш бојеног слоја, консолидација механичких оштећења ручном рестаурацијом, машинска рестаурација методом ламинације, пресовање листова), књиговезачке интервенције на грађи (реконструкција постојећег повеза, израда новог брошираног, платненог, полукожног, кожног повеза, израда заштитних кутија).

Сва библиотечка грађа се, приликом прегледања угроженог фонда, дели у четири категорије оштећења сходно процени конзерватора (при чему је у првој категорији веома оштећена грађа, а у четвртој грађа којој су потребне минималне интервенције). Цена интервенција по листу се формира према степену оштећења, типу грађе (књижна штампана, књижна рукописна, некњижна, уметничко дело) и уз свођење формата на А4 као референтни.

Књиговезница Народне библиотеке Србије такође пружа услуге повеза публикација које не спадају у стару и ретку библиотечку грађу. У оквиру ових услуга пружа се могућност израде различитих типова повеза, корица за дипломске и магистарске радове, докторске дисертације, коричење скрипти, деловодних протокола и сл.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content