Упис у Регистар јавних гласила - за издаваче серијских публикација

 Упутства  за регистрацију погледати на  сајту  Агенције за привредне регистре (АПР)