Остале посебне збирке

Ову целину чине следеће збирке:

Збирка документационе библиотечке грађе – Збирку чине публикације које су углавном рекламног, информативног и пропагандног садржаја. Овај материјал представља пролазне, свакодневне и комерцијалне документе који се производе за одређену сврху и имају привремени и краткорочни интерес. Због своје краткорочне намене ова грађа неретко после више година постаје ретка, а библиотеке постају једина места где се ови материјали могу наћи.

Индустријски и привредни проспекти, продајни каталози различитих фирми и организација, туристички водичи, програми спортских, културних и научних манифестација, програми конгреса, музичких или позоришних догађаја и сличан материјал дају јединствен увид о активностима индустријских предузећа, културно-просветних установа, о достигнућима, кретањима и догађајима у свим областима културног и јавног живота и служи као информација о збивањима везаним за одређени период и географско поднебље.

Збирка вишеврсне грађе и тродимензионалних предмета – Одређени типови тродимензионалних предмета се према међународном стандарду за библиографску обраду убрајају у библиотечки материјал, као што су коцке, публикације за исецање, истискивање, склапање, модели, макете, затим дидактичка средства у виду комплета. Збирка окупља ону врсту тродимензионалног материјала који има препознат едукативни карактер и најчешће се користи у наставно-просветне сврхе.

Други тип публикација који чини део ове збирке јесте вишеврсна грађа која се састоји од два или више различитих медија од којих сваки има равноправну важност за целину публикације. То су конструкцијски прибори, комплети за техничко образовање, комплети за учење језика, поучне друштвене игре итд.

Збирка стрипа – Стрип као „девета уметност“ представља спој ликовне, драмске и књижевне врсте уметности. У циљу лакшег праћења текуће продукције и истраживања у овој области, стрипови су обједињени у засебну колекцију. Збирка окупља издавачку продукцију стрипа пре свега са територије Србије. Одређени део збирке припада издавачкој продукцији са територија екс-Југославије. Поред домаћег стрипа, у збирци се налазе и понека преведена издања. Највећи број наслова припада новијем стрипу, односно периоду после 2000. године. 

Збирка сликовница, албума са самолепљивим сличицама и бојанки – Издавачка продукција дечјих сликовница, албума са самолепљивим сличицама и бојанки повећана је током последњих година што је узроковало формирање једне посебне збирке која на једном месту обухвата и даје на увид материјал који је по садржају примарно сликовног карактера и најчешће је намењен деци.

Водитељ збирки
Мср Јасмина Трифунац, библиотекар саветник
jasmina.trifunac@nb.rs
тел: (+381) 11 2451 242, лок. 78

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content