НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Остала издања

Фототипско издање комплета часописа Зенит (1921 – 1926)

Фототипско издање и монографија смештени су у кутији на којој је одштампана стилизована фотографија Љубомира Мицића и Бошка Токина из 1921, године покретања часописа Зенит.

Монографија Зенит 1921 – 1926.
Ауторке: Видосава Голубовић, Ирина Суботић

Стара српска фотографија

Бранибор Дебељковић 

Народна библиотека Србије, 2005. 

COBISS.SR-ID – 124809996

Због значаја за српску културу, а посебно фотографију, професор Дебељковић је континуирано вршио даља истраживања и припремао ново издање које је требало да садржи допунске материјале. Нажалост није стигао да заврши посао. Народна библиотека је зато одлучила да у сарадњи са сином Душаном Дебељковићем штампа ново издање „Старе српске фотографије”, користећи постојећи негативски материјал. Нажалост један део материјала није могао бити пронађен, па су стога фотографије чији су негативи изгубљени скениране и обрађене и тако унесене у књигу. Незнатни део новог материјала, као што су полеђине са ознакама фотографских атељеа, унет је у ново издање.

Надам се да ће ова књига освежити интерес за историју наше фотографије и остати основна литература за сваког који жели да се њоме бави.

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content