Узајамни електронски каталог ВБС

COBISS+

Узајамни електронски каталог COBIB.SR је формиран од локалних електронских каталога Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду и Југословенског библиографско информационог института. Он садржи 3.934.363 библиографских записа (март 2024.) који се односе на све типове библиотечке грађе, а у систему узајамне каталогизације раде библиотекари из 261 библиотеке, које су активне чланице.

Широком кругу корисника путем COBISS + омогућено је претраживање узајамне библиографско-каталошке базе података као и локалних библиографских база података библиотека чланица COBISS.SR система.

Претраживање узајамног каталога, поред информација о траженој публикацији, пружа и списак свих библиотека које поседују публикацију, број доступних примерака у библиотеци као и њихове сигнатуре.

Претраживање електронског каталога могуће је на три начина:

    1. Основно претраживање – уписујемо речи или фразу, кликнемо ПРЕТРАЖИ, након тога добијамо резултате претраживања.
    2. Изборно претраживање – користимо образац за претраживање, изаберемо поља за претраживање која можемо да комбинујемо са логичким операторима.
    3. Командно претраживање – сами обликујемо захтев за претраживање правилном синтаксом за претраживање, при томе морамо да познајемо структуру библиографских записа.

Више о претраживању може се наћи у менију Помоћ електронског каталога.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content