Услуге Одељења посебних фондова


Народна библиотека Србије
Одељење посебних фондова
радно време: 8–15 часова
Скерлићева 1, 11000 Београд

 

Збирке књижевних рукописа и архивалија, старе и ретке књиге, нотне, звучне и видео грађе, карата, графика, фотографија, ситне штампе, стрипа могу се користити у складу са Правилником у присуству и уз помоћ водитеља збирки у читаоници.

Библиотекари Одељења пружају информације и консултације корисницима у вези са грађом посебних збирки, припремају документацију неопходну за публиковање грађе, позајмице за изложбе или друге начине коришћења. Израђују се и CIP записи за некњижну грађу, а у оквиру Одељења делују и националне ISMN и ISAN агенције, које додељују међународне стандарне бројеве за нотну грађу и аудиовизуелне материјале.

За стару и ретку библиотечку грађу која је категорисана као културно добро од великог и изузетног значаја води се Регистар старе и ретке библиотечке грађе, издају потврде о упису у Регистар и друга потребна документација.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content