Дозвола за изношење књига у иностранство


контакт: Јулијана Станимиров

julijana.stanimirov@nb.rs
011/ 2451 – 287
011/ 2452- 242, локал 04
Скерлићева 1
11000 Београд

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ДОЗВОЛИ ИЗНОШЕЊА КЊИГА У ИНОСТРАНСТВО

ОБРАЗАЦ СПИСКА КЊИГА КОЈЕ СЕ ИЗНОСЕ У ИНОСТРАНСТВО

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О УПЛАТИ НАКНАДЕ И ТАКСЕ (уплатнице)

Обрасце захтева и списка књига преузети у Word формату, попунити, одштампати у 3 примерка, уплатити таксе са позивом на наведене рачуне и донети у Архиву Народне библиотеке Србије или послати путем мејла на nbs@nb.rs

Чланом 32. став 1. тачка 23. Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. Гласник РС бр. 52/11) прописано је да Народна библиотека Србије издаје дозволе за извоз библиотечке грађе која нема статус културног добра. Издавање дозволе трајног/привременог извоза књига је поверени посао Народне библиотеке Србије.

Ради издавања Решења о дозволи изношења књига у иностранство, странка треба да Народној библиотеци Србије поднесе:

  1. захтев за издавање решења о дозволи извоза књига у иностранство;
  2. образац списка књига које се износе у иностранство (образац се предаје у три примерка; спискови се од стране стручних лица детаљно прегледају и парафирају, како би се избегло изношење књига које имају статус културног добра.)


Уз захтев и образац списка књига, странка доставља:

  • доказ о уплати накнаде за издавање решења о дозволи изношења књига у иностранство у износу од 1700,00 динара,
  • доказ о уплати републичке административне таксе за извоз књига у иностранство у износу од 900,00 динара.


Одобрење за трајни извоз или привремено изношење културног добра, издаје Министарство надлежно за послове културе по захтеву странке.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content