Међународне организације

УДК Конзорцијум

Од оснивања до 2014. године Конзорцијум су чиниле институције које се баве развојем стандарда и комерцијални издавачи. Од 2015. године део Конзорцијума постају и националне библиотеке које преводе и објављују УДК као професионални стандард.

Прочитајте текст »

Конференција директора европских националних библиотека

CENL је мрежа 46 националних библиотека из 45 европских земаља. Чланови CENL-а су директори националних библиотека земаља чланица Савета Европе. Од свог оснивања CENL ради на унапређењу европских националних библиотека, јачајући посебно њихову улогу у очувању културног наслеђа европског континента.

Прочитајте текст »

Европски биро библиотечких, информационих и документационих удружења

Главни циљеви EBLIDA-е су да служи и промовише интересе библиотекарске и информационе научне професије, да библиотекарска удружења повеже на европском нивоу, да са њима упозна Европску комисију, Европски парламент, Регионалне комитете и савете министара, да члановима асоцијације пружа стално свежу и актуелну информацију о релевантном развоју…

Прочитајте текст »

Конзорцијум европских истраживачких библиотека

Циљ пројекта изградње заједничке базе јесте да се на једном месту корисницима широм Европе понуде записи за ту врсту грађе, уз све потребне локацијске податке, то јест библиотеке у којима је ту грађу могуће и консултовати, као и да се чланицама омогући преузимање записа у своје локалне каталоге.

Народна библиотека Србије предузела је одговарајуће кораке како би постала чланица CERL-а.

Прочитајте текст »

Онлајн рачунарски библиотечки центар

OCLC је глобална библиотечка организација која пружа заједничке технолошке услуге, оригинална истраживања и заједничке програме за своје чланове као и за библиотечку заједницу у целини, а у циљу подстицања учења, истраживања и иновација.

Прочитајте текст »

Радна заједница библиотека и документационих центара за истраживање источне, средње и југоисточне Европе

Заједница ABDOS основана je 1971. године у Минхену са циљем окупљања институција и појединаца који набављају, обрађују, чувају и дају на коришћење библиотечку грађу из источне, средње и југоисточне Европе, као и грађу о овом простору.

Прочитајте текст »

Европска група за аутоматизацију библиотека

ELAG је организација која удружује стручњаке за аутоматизацију библиотека у водећим европским библиотекама и информационим центрима. Основана је 1979. године у Копенхагену као наследник INTERMARC-а (Одбора за имплементацију јединственог формата података у националној библиографији). Чланови ELAG-а су појединци који представљају своје институције, по правилу националне или универзитетске библиотеке, библиографске или

Прочитајте текст »

Лига европских истраживачких библиотека

LIBER је основан 1971. године под покровитељством Савета Европе као удружење најзначајнијих европских истраживачких библиотека. Покретачка снага била је мала посвећена група европских библиотекара, чији је циљ био да европским истраживачким библиотекама, националним и универзитетским, дају посебан и убедљив глас у међународној библиотечкој заједници. Изабрани назив LIBER упућивао је на књиге и слободу.

Прочитајте текст »

УНЕСКО

НБС је већ годинама депозитна библиотека за сва документа Унеска. НБС израђује библиографију превода у Србији и прослеђује је једном годишње као базу података у Унеско, који објављује „Index Translationum”. Народна библиотека Србије израђује библиографију превода у Србији и прослеђује је једном годишње као базу података у Унеско који објављује

Прочитајте текст »

Савет Европе

У оквиру пројекта „Центар за правне информације”, Народна библиотека Србије је успоставила сарадњу са Саветом Европе и постала депозитна библиотека за сва документа Савета Европе.

Прочитајте текст »

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content