НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Међународне организације

IFLA / ИФЛА

Историја Ифле почиње 1927. године, када је на основу резолуције 15 земаља окупљених на 50. годишњој конференцији Британског библиотекарског друштва, основан Међународни комитет за библиотекарство и библиографију. Сарадња библиотекарских друштава на националном и међународном нивоу започела је много раније, већ средином 19. века, и била је резултат развоја библиотекарства као независне професије.

Прочитајте текст »

CDNL

Конференција представља независну организацију основану с циљем да олакша расправе и промовише разумевање и сарадњу међу националним библиотекама у свету у погледу заједничких интереса. Своје циљеве покушава да оствари одржавањем годишњих конференција, иницирањем и подршком истраживачких и развојних активности својих чланова кроз рад различитих комитета, ад хок група и округлих столова.

Прочитајте текст »

УДК Конзорцијум

Од оснивања до 2014. године Конзорцијум су чиниле институције које се баве развојем стандарда и комерцијални издавачи. Од 2015. године део Конзорцијума постају и националне библиотеке које преводе и објављују УДК као професионални стандард.

Прочитајте текст »

CENL

Конференције CENL-а одржавају се једном годишње, сваки пут у националној библиотеци друге земље. Од прве конференције одржане у Лисабону 1987. године, CENL конференције биле су у следећим градовима: Франкфурт, Мадрид, Фиренца, Атина, Беч, Париз, Осло, Берн, Лисабон, Варшава, Праг, Талин, Сан Марино, Рига, Будимпешта, Вилњус, Рим, Луксембург, Санкт Петербург, Хелсинки, Загреб, Мадрид, Лондон, Копенхаген, Вадуц, Баку, Москва, Берн.

Прочитајте текст »

EBLIDA

Главни циљеви EBLIDA-е су да служи и промовише интересе библиотекарске и информационе научне професије, да библиотекарска удружења повеже на европском нивоу, да са њима упозна Европску комисију, Европски парламент, Регионалне комитете и савете министара, да члановима асоцијације пружа стално свежу и актуелну информацију о релевантном развоју…

Прочитајте текст »

CERL

Циљ пројекта изградње заједничке базе јесте да се на једном месту корисницима широм Европе понуде записи за ту врсту грађе, уз све потребне локацијске податке, то јест библиотеке у којима је ту грађу могуће и консултовати, као и да се чланицама омогући преузимање записа у своје локалне каталоге.

Народна библиотека Србије предузела је одговарајуће кораке како би постала чланица CERL-а.

Прочитајте текст »

OCLC

Мисија OCLC је да побољша приступ светским информацијама и да смањи библиотечке трошкове тако што нуди услуге за библиотеке и њихове кориснике. OCLC је водећи глобални сервис за сарадњу међу библиотекама који помаже библиотекама тако што корисницима нуди приступ знању.

Прочитајте текст »

ABDOS

Радна заједница библиотека и документационих центара за истраживање источне, средње и југоисточне Европе Заједница је основана 1971. године у Минхену, а седиште јој се налази у Државној библитоеци у Берлину. Сваке године одржава се саветовање Заједнице и потом се издаје зборник са саветовања. У Заједници су окупљени представници свих славистичких

Прочитајте текст »

IIPC

International Internet Preservation Consortium – Међународни конзорцијум за очување Интернета(IIPC – International Internet Preservation Consortium) је организација посвећена побољшању алата, стандарда и праксе архивирања веба. Међународни стандарди за архивирање веба настају као резултат пројеката и рада радних група овог Конзорцијума. Само архивирање веба обухвата прикупљање, похрањивање и стављање на располагање веб

Прочитајте текст »

ELAG

Европска група за аутоматизацију библиотека ELAG је организација која удружује стручњаке за аутоматизацију библиотека у водећим европским библиотекама и информационим центрима. Основана је 1979. године у Копенхагену као наследник INTERMARC-а (одбора за имплементацију јединственог формата података у националној библиографији). Чланови ELAG-а су појединци који представљају своје институције, по правилу националне

Прочитајте текст »

LIBER

Ligue des bibliothèques européennes de recherche – Лига европских истраживачких библиотека LIBER је основан 1971. године под покровитељством Савета Европе као главна асоцијација најзначајнијих европских истраживачких библиотека. Данас су чланови LIBER-а најзначајније библиотеке из 40 земаља Европе. LIBER промовише сарадњу истраживачких библиотека Европе, најпре националних и универзитетских, подржава мрежно повезивање

Прочитајте текст »

УНЕСКО

НБС је већ годинама депозитна библиотека за сва документа Унескоа. НБС израђује библиографију превода у Србији и прослеђује је једном годишње као базу података у Унеско који објављује „Index Translationum”. Народна библиотека Србије израђује библиографију превода у Србији и прослеђује је једном годишње као базу података у Унеско који објављује

Прочитајте текст »

Савет Европе

У оквиру пројекта „Центар за правне информације”, Народна библиотека Србије је успоставила сарадњу са Саветом Европе и постала депозитна библиотека за сва документа Савета Европе.

Прочитајте текст »

OSCE

Organization for security and cooperation in Europe – ОЕБС – Организација за безбедност и сарадњу У оквиру пројекта „Центар за правне информације” Народна библиотека је постала депозитна библиотека за документе ОSCE.

Прочитајте текст »

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content