Радна заједница библиотека и документационих центара за истраживање источне, средње и југоисточне Европе

Заједница ABDOS основана je 1971. године у Минхену са циљем окупљања институција и појединаца који набављају, обрађују, чувају и дају на коришћење библиотечку грађу из источне, средње и југоисточне Европе, као и грађу о овом простору. 

Заједница има за циљ да промовише размену информација и искустава у библиотечко-информационом систему, посебно у погледу набавке и обраде штампаних и електронских медија, а у исто време и да промовише контакт између библиотекара, документариста и специјалиста за овај део Европе.  

Са тим циљем одржавају се сваке године саветовања Заједнице са којих се издаје зборник радова. У Заједници су окупљени представници немачких, аустријских и швајцарских библиотека које се баве прикупљањем грађе из источне, средње и југоисточне Еворпе, али и представници најзначајнијих институција културе из југоисточне Европе и славистичких центара из целог света.

Народна библиотека Србије редован је учесник на саветовању Заједнице од 2001. године. Излагања наших представника на овим стручним скуповима објављена су у зборницима који се могу наћи у фонду Библиотеке.

Народна библиотека Србије од 2018. године има свог представника у Управном одбору Абдоса.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content