НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

ГЛАСНИК Народне библиотеке Србије

Гласник Народне библиотеке Србије основан је још 1940. године, када се појавио у пет двобројева. Осим обимне годишње библиографије концепт је подразумевао и извештаје о раду, као и неколико стручних чланака. Потом се накратко појавио 1960. као Годишњак, а затим у истој форми и 1978. и 1979. Последња, четврта серија потиче из 1999, првобитна идеја да се појављује два пута годишње није остварена, па часопис све време излази као годишњак (у периоду 2010–2015. дошло је дисконтинуитета, публикована су три двоброја).

Гласник објављује најбоље радове еминентних стручњака из области библиотекарства, али „подручје борбе” је проширено, тако да се, углавном кроз темате, објављују радови који се тичу преплитања наше струке с другим струкама (цензура, ауторска права, архитектура, књига уметника…). Приказује најважније књиге из области струке, трудећи се да представи већину издања саме Библиотеке.

Главни и одговорни уредници су, формацијски, управници или вршиоци дужности управника Библиотеке, 1940. то је био Драгослав Илић, 1978. Владимир Стевановић, 1979. Васо Милинчевић, 1999–2000. Миломир Петровић, 2001–2009. Сретен Угричић, 2010–2011. Дејан Ристић, 2012–2013. Светлана Јанчић, 2014–2020. Ласло Блашковић, 2021– Владимир Пиштало. Изузетно, 1960. уместо главног и одговорног уредника потписан је уређивачки колегијум. Уредници Гласника били су: 1978–1979. Александар Пејовић, 1999–2005. Владимир Шекуларац, 2006–2009. Саша Илић, 2010–2015. Драган Пурешић, 2016– Дејан Вукићевић.

Чланови редакције: Драгана Милуновић, Тања Тасић, Јелена Бенић, Небојша Ковачевић.

Гласник Народне библиотеке Србије категорисан је као научни часопис категоријом М53.

Часопис примењује чикаго стил цитирања.

Најновије издање

БРОЈ 24/2022.
Насловна страница
Садржај
 
КЊИГА УМЕТНИКА

 

Оливера Батајић
Путовање у прошлост због карте за будућност  PDF

 

Горана Стевановић
Књига уметника – феномен уметничког дела у библиотечким збиркама  PDF

 

Гордана Каљаловић
Књига уметника – од литерарног ка визуелном  PDF

 

Александар М. Трбовић
Фотографске умјетничке књиге  PDF

 

Маида Груден
Од књиге из масовне производње до уникатне књиге уметника
Апропријација као метод у креирању уметничких књига  PDF

 

Божидар Зрински
Од мале изложбе до награде grand prix. Књига уметника и МГЛЦ  PDF

 

Јана Вуковић
Уљани патуљак или деца и њихове књиге  PDF

 
ПРЕВОДИ И ПРЕВОЂЕЊЕ БИБЛИОТЕКАРСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ КОД НАС – ИСТОРИЈА, СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

 

Небојша Ковачевић 
Преводиоци, библиотекари, библиографи – неколико прича једне заједничке повести  PDF

 

Ана Савић
Како смо преводили библиотекарство: преводилачка делатност Народне библиотеке Србије  PDF

 

Добрила Бегенишић
Значај превођења за развој струке: на примеру литературе из области библиотекарства  PDF

 
СТРУКА

 

Наташа Петровић, Татјана Домазет
Нови портал Дигиталне Народне библиотеке Србије: поглед кроз кључаоницу  PDF

 

Драгана Пантелић Ђукић
Радови Ватрослава Бековића у Народној библиотеци Србије  PDF

 
PERSONA GRATA

 

ТАМО ГДЕ УВЕК ИМА ПОСЛА И ГДЕ СЕ МОРА РАДИТИ С ИЗВЕСНИМ СИСТЕМОМ: разговор са Драганом Столић – разговор водила Марија Булатовић  PDF

 
ИЗДАВАЧКА ТРАКА

 

Весна Тријић
Манастирске библиотеке на Фрушкој гори (Весна Петровић, Дубравка Симовић, Стара штампана књига у библиотекама фрушкогорских манастира: каталог. Ириг: Српска читаоница, 2020)  PDF

 

Тања Тасић
Каталози Народне библиотеке Србије – историја и теорија каталога (Светлана Јанчић, Ана Савић, Каталози Народне библиотеке Србије: од првих пописа фондова до узајаме каталошко-библиографске базе података. Београд: Народна библиотека Србије, 2021)  PDF

 

Сања Петровић Тодосијевић
Глас иза жице. Наши дани – лист југословенских ратних заробљеника нацистичког заробљеничког логора Сталаг XVII Б (Наташа Јовановић, Наши дани: (1942–1945). Фототипско издање рукописног листа. Београд: Народна библиотека Србије, 2021)  PDF

 

Александра Колаковић
(Не)познате слике Великог рата: Рововац и Станислав Краков (Наташа Јовановић, Рововац (1916). Фототипско– транскрибовано издање рукописног листа Станислава Кракова. Београд: Народна библиотека Србије, 2021)  PDF

 

Александар Радовић
Oд „руковатеља књига” у Друштву српске словесности до дигиталне библиотеке САНУ (Сања Степановић Тодоровић, Марина Нинић: Библиотека Српске академије наука и уметности: 1841–2021. Београд: САНУ, 2021)  PDF

 
ПРАВО ЈАВНОГ ПОЗАЈМЉИВАЊА

 

Став Ифле о праву јавног позајмљивања (2016)  PDF

 

Најбоља пракса за успостављање система права јавног позајмљивања која подржава ауторе и библиотеке и пружа писменост и учење (Анекс Ифлиног става из 2016. године о праву јавног позајмљивања)  PDF

 

Право јавног позамљивања: инструкције за библиотеке  PDF

 

Лондонски манифест
Праведна реформа ауторских права за библиотеке и архиве у Европи  PDF

 
IN MEMORIAM

 

Драгана Милуновић
Дејан Вукићевић (1965–2022)  PDF

АРХИВА
 • Гласник НБС 23/2021
 • Гласник НБС 22/2020
 • Гласник НБС 21/2019
 • Гласник НБС 20/2018
 • Гласник НБС 19/2017
 • Гласник НБС 18/2016
 • Гласник НБС 2014/2015
 • Гласник НБС 2012/2013
 • Гласник НБС 2010/2011
 • Гласник НБС 2009
 • Гласник НБС 2008
 • Гласник НБС 2007

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content