НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

ГЛАСНИК Народне библиотеке Србије

Гласник Народне библиотеке Србије основан је још 1940. године, када се појавио у пет двобројева. Осим обимне годишње библиографије концепт је подразумевао и извештаје о раду, као и неколико стручних чланака. Потом се накратко појавио 1960. као Годишњак, а затим у истој форми и 1978. и 1979. Последња, четврта серија потиче из 1999, првобитна идеја да се појављује два пута годишње није остварена, па часопис све време излази као годишњак (у периоду 2010–2015. дошло је дисконтинуитета, публикована су три двоброја).

Гласник објављује најбоље радове еминентних стручњака из области библиотекарства, али „подручје борбе” је проширено, тако да се, углавном кроз темате, објављују радови који се тичу преплитања наше струке с другим струкама (цензура, ауторска права, архитектура, књига уметника…). Приказује најважније књиге из области струке, трудећи се да представи већину издања саме Библиотеке.

Главни и одговорни уредници су, формацијски, управници или вршиоци дужности управника Библиотеке, 1940. то је био Драгослав Илић, 1978. Владимир Стевановић, 1979. Васо Милинчевић, 1999–2000. Миломир Петровић, 2001–2009. Сретен Угричић, 2010–2011. Дејан Ристић, 2012–2013. Светлана Јанчић, 2014–2020. Ласло Блашковић, 2021– Владимир Пиштало. Изузетно, 1960. уместо главног и одговорног уредника потписан је уређивачки колегијум. Уредници Гласника били су: 1978–1979. Александар Пејовић, 1999–2005. Владимир Шекуларац, 2006–2009. Саша Илић, 2010–2015. Драган Пурешић, 2016– Дејан Вукићевић.

Чланови редакције: Драгана Милуновић, Тања Тасић, Јелена Бенић, Небојша Ковачевић, Дејан Вукићевић.

Гласник Народне библиотеке Србије категорисан је као научни часопис категоријом М53.

Часопис примењује чикаго стил цитирања.

 

Најновије издање

БРОЈ 23/2021.
Насловна страница
Садржај
 
АРХИТЕКТУРА БИБЛИОТЕКА

Дејан Влашкалић
Архитектура библиотека PDF

Драгана Ј. Мецанов
Прилози проучавању архитектуре НБС – нова тумачења органских елемената и стилских карактеристика критичког регионализма PDF

Снежана К. Ристић
Палата знања: Народна и универзитетска библиотека у Љубљани архитекте Јожета Плечника PDF

Иван Р. Марковић
Прилог проучавању новије историје архитектуре библиотека (1900–2020) PDF

Тања Дамљановић Конли
„Ceci tuera cela”: позиција и концепт библиотеке у модерна времена PDF

Мирко Дрманац
Звук тишине PDF

Дејан Влашкалић
Изазови архитектуре библиотека 21. века – губитак тишине, социолошки дискурс и технолошка револуција PDF

Бранислав Митровић и Ђорђе Алфиревић
Проширење постојећег депоа Народне библиотеке Србије: интегрални приказ рада PDF

 

СТРУКА

Драгана Милуновић
Библиотека од куће: националне библиотеке Европе током пандемије заразне болести COVID 19 PDF

 
PERSONA GRATA

Persona grata (ego bibere cervisiam): разговор са Жељком Младићевићем – разговор водила Весна Шујица PDF

 

ЈА, ЧИТАЛАЦ

Ласло Блашковић
Стварна одредница PDF

 
ЛОВОРИКЕ

Гордана Ђилас
Библиотеке и заједништво PDF

 
ИЗДАВАЧКА ТРАКА

Душица Грбић
Монографија о српским манастирским библиотекама (Жарко Војновић, Српске манастирске библиотеке до краја XVIII века) PDF

Ана Јанковић
Библиотека – заједница библиотекара, корисника и података, посредник у универзуму информација (Драгана Д. Јовановић, Универзум информација: библиотека у свету савремених медија) PDF

Јелена Глишовић
Атласи: (Оливерa Шербеџијa и Маријa Ваш, Атласи Библиотеке Матице српске : 1486–1918 ; Атласи Библиотеке Матице српске : 1919–1977) PDF

Дејан Вукићевић
Револт, ретроспектива, ре-старт (Завичајни фондови – развој, теме и тенденције 2000–2020, зборник радова са саветовања, у Гласу библиотеке бр. 26, 2020) PDF

 
IN MEMORIAM

Нада Мирков Богдановић
Мирјана Поповић Радовић (1939–2021) PDF

АРХИВА

 Гласник НБС 22/2020
Гласник НБС 21/2019
Гласник НБС 20/2018
Гласник НБС 19/2017
Гласник НБС 18/2016
Гласник НБС 2014/2015
Гласник НБС 2012/2013
Гласник НБС 2010/2011
Гласник НБС 2009
Гласник НБС 2008
Гласник НБС 2007

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content