НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Међубиблиотечка позајмица

Народна библиотека Србије
Служба међубиблиотечке позајмице
e-mail: mbp@nb.rs
тел: +381 11 2452 952
фаx: +381 11 2452 952
радно време: 8–16 часова
Скерлићева 1, 11000 Београд

Народна библиотека врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији и иностранству. За читаоце изван Београда публикације се позајмљују на захтев институција (библиотека). Тако позајмљене публикације се користе искључиво у просторијама институције преко које су тражене. Публикације се позајмљују најдуже на 30 дана.

Ван Библиотеке се позајмљују искључиво монографске публикације. Достављају се и копије чланака из часописа, односно делова других публикација.

Публикације издате до 1918. године не издају се на позајмицу изван Народне библиотеке Србије.

Наплаћује се поштарина и трошкови копирања.

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content