Стално стручно усавршавање запослених

Kонтакт
Весна Јовановић Трифуновић 
vesna.jovanovic@nb.rs

 

Одлука о акредитацији програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2024. годину

 

 

Акредитовани програми сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2024. годину

 

 

 

Наслов акредитованог програма

Аутори  програма

Институција

Период акредитације

1.

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: дигитализација и дела непознатог или недоступног носиоца права (orphan works).

др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

 

Одобрено на две године (2024/2025).

2.

Вики-библиотекар

Оја Кринуловић, Миле Стијеповић, Игор Живановић

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

 

Одобрено на две године (2024/2025).

3.

 

Грађанска наука: библиотекари као спона између науке и грађана

 

др Наташа Дакић, др Александра Тртовац, Драгана Јанковић

 

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

 

 

Одобрено на две године (2024/2025).

4.

Библиометријски индикатори, научни часописи и цитираност

 

др Сања Антонић, Дејана Каваја Станишић, Оја Кринуловић

 

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

 

 

Одобрено на две године (2024/2025).

5.

Вештачка интелигенција (AI) и библиотечко-информациона делатност: иновативни алати за разноврсну примену у дигиталној ери – тренутно стање и перспективе.

 

Доц. др Адам Софронијевић, Дејана Каваја Станишић, Драгана Јанковић

 

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

 

Одобрено на годину дана (2024).

6.

Увод у дигиталну хуманистику: радионице за имплементацију концепта „удаљеног читања“ у библиотекарској пракси

др Василије Милновић, др Александра Тртовац

 

Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

 

 

Одобрено на годину дана (2024).

7.

Вештачка интелигенција (Artificial intelligence) у библиотекарству – изазов и (или) могућност

Беба Станковић

Народна библиотека Србије

 

Одобрено на годину дана (2024).

8.

Библиотеке, модерни центри заједница

Јелена Вучинић, Бојана Маринчић

Народна библиотека Србије

 

Одобрено на годину дана (2024).

9.

Образовање библиотекара за рад у систему узајамне каталогизације COBISS

Институт информацијских знаности, ИЗУМ, Марибор, Словенија

 

Народна библиотека Србије

 

 

Одобрено на три године (2024/2025/2026).

10.

ИНОВАТИВНЕ АПЛИКАЦИЈЕ БИСИС 5 СИСТЕМА (Ревизија, ОРАС, Резервације, мБИСИС, БИСИС референсне услуге, Извештаји).

Мирјана Ђапић Пејовић, Душанка Шево

 

Библиотека града Београда

 

Одобрено на три године (2024/2025/

2026).

11.

Новинска писменост и критичко мишљење

Бојан Кундачина, Исидора Ињац, Јасна Бркић

 

Библиотека града Београда

 

Одобрено на две године (2024/2025).

 

12.

Пут једне књиге: спој савремене научне технологије и традиционалних процеса рада

др Наташа Димитрић

 

Библиотека Матице српске

 

Одобрено на годину дана (2024).

13.

Ауторски профили за еНауку: отварање, одржавање, повезивање

Весна Абадић, Марија Гордић, Миле Стијеповић, др Сања Антонић

 

Универзитетска библиотека у Крагујевцу.

 

Одобрено на две године (2024/2025).

14.

Библиотеке и културни туризам

Милица Матијевић, Наталија Ђуровић

 

Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац

 

Одобрено на годину дана (2024).

15.

Напредне вештине презентације

Богдан Трифуновић

 

Креативна лабораторија, Београд

 

Одобрено на годину дана (2024).

 

16.

МРЕЖНИ СИСТЕМИ БИБЛИОТЕКА, организациони, програмски и електронски

Мирко Марковић

 

Интернет клуб Љиг

 

Одобрено на годину дана (2024).

17.

Библиотечка примена књижевне терапије (на мађарском)

др Емеке Берењи

 

Завод за културу војвођанских Мађара, Сента

 

Одобрено на годину дана (2024).

18.

Прихвати изазов! Експресна лабораторија за партиципацију грађана у библиотекама

Бојана Грујић, Ивана Јовановић Арсић

 

Градска библиотека у Новом Саду

 

Одобрено на годину дана (2024).

19.

Book Box

Немања Ротар

 

Градска библиотека Панчево

 

 

Одобрено на годину дана (2024).

 

Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

  1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
  2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
  3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.

Законски основ за вршење програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији утврђен је чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности који гласи:

Запослени у библиотечко-информационој делатности дужан је да се стално усавршава за обављање стручних послова.
Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности врши се у складу са програмима чију акредитацију врши Народна библиотека Србије, као поверени посао.
Средства за стално стручно усавршавање обезбеђује оснивач библиотеке у којој запослени ради.
Начин акредитације програма стручног усавршавања као и начин организовања спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности прописује министар надлежан за културу.

На основу члана 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности, министар за културу и информисање донео је Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности, којим се утврђује начин акредитације програма сталног стручног усавршавања, као и начин организовања и спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content