НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Стално стручно усавршавање запослених

Kонтакт
Весна Јовановић Трифуновић 
vesna.jovanovic@nb.rs

Одлука о акредитацији програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2023. годину

 

Списак акредитованих програма сталног стручног усавршавања за 2023. годину

 

 

Наслов програма

Аутор/и програма

Институција

Период

1.

Библиобус +

Снежана Б. Ненезић

Народна библиотека Крушевац

Одобрено на годину дана

2.

Иновативност у библиотекама – од Storytelling-a до Storydoing-a – дигитални маркетинг за библиотеке, заговарање нових пракси

Беба Станковић

Народна библиотека Србије

Одобрено на годину дана.

3.

Библиотечка статистика и њено вођење у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику – База „Мрежа библиотека Србије“ (МБС) : извештавање на националном нивоу

Марина Митрић, Наташа Антонијевић

Народна библиотека Србије и Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево

Одобрено на годину дана.

4.

Образовање библиотекара за рад у систему узајамне каталогизације COBISS.SR

Институт информацијских знаности, ИЗУМ, Марибор, Словенија

Народна библиотека Србије

Одобрено на годину дана.

5.

Наследство и наследници. Визија библиотеке у 21. веку (на мађарском језику)

Анита Палфи

 

Завод за културу војвођанских Мађара, Сента

Одобрено на годину дана.

6.

Садржаји културе, нематеријална културна добра и улога библиотеке у функцији културног туризма

Мирко С. Марковић

Интернет клуб Љиг

Одобрено на годину дана.

7.

Вики-библиотекар

Оја Кринуловић, Миле Стијеповић, Игор Живановић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

Одобрено на годину дана.

8.

Грађанска наука: библиотекари као спона између науке и грађана

Наташа Дакић, др Александра Тртовац, Драгана Јанковић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

Одобрено на годину дана.

9.

Библиометријски индикатори, научни часописи и цитираност

Др Сања Антонић, Дејана Каваја Станишић, Оја Кринуловић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

Одобрено на годину дана.

10.

Ауторско право у библиотечко-информационој делатности: дигитализација и дела непознатог или недоступног носиоца права (orphan works)

Др Татјана Брзуловић Станисављевић, др Драгана Столић

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

Одобрено на годину дана.

11.

Ауторски профили за еНауку: отварање, одржавање, повезивање

Весна Абадић, Марија Гордић, Миле Стијеповић, др Сања Антонић

Универзитетска библиотека у Крагујевцу и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

Одобрено на годину дана.

12.

Библиотечке услуге за кориснике оштећеног вида

Душица Мурић

Народна библиотека Ужице

Одобрено на годину дана.

13.

Зелена библиотека

Даниела Скоковић, Младен Мајсторовић

Народна библиотека Пожега

 

 

Одобрено на годину дана.

14.

Новинска писменост и критичко мишљење

Бојан Кундачина, Исидора Ињац, Јасна Бркић

Библиотека града Београда

Одобрено на годину дана.

15.

Иновативне апликације БИСИС 5 СИСТЕМА (Ревизија, OPAC, резервације, мБИСИС, БИСИС референтне услуге)

Мирјана Ђапић Пејовић, Душанка Шево

Библиотека града Београда

Одобрено на годину дана.

 

Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

  1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
  2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
  3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.

Законски основ за вршење програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији утврђен је чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности који гласи:

Запослени у библиотечко-информационој делатности дужан је да се стално усавршава за обављање стручних послова.
Стално стручно усавршавање у библиотечко-информационој делатности врши се у складу са програмима чију акредитацију врши Народна библиотека Србије, као поверени посао.
Средства за стално стручно усавршавање обезбеђује оснивач библиотеке у којој запослени ради.
Начин акредитације програма стручног усавршавања као и начин организовања спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности прописује министар надлежан за културу.

На основу члана 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности, министар за културу и информисање донео је Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности, којим се утврђује начин акредитације програма сталног стручног усавршавања, као и начин организовања и спровођења сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности.

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content