Пружање стручно-техничких услуга у простору Народне библиотеке Србије

АМФИТЕАТАР

до 4 сата – 36.500,00
преко 4 сата – 69.500,00

Амфитеатар се користи у затеченом стању, без могућности изношења мобилијара.

САЛА БРОЈ 105

до 4 сата – 25.000,00
сваки додатни сат – 2.500,00

САЛА БРОЈ 235

до 4 сата – 25.000,00
преко 4 сата – 49.000,00

Класична учионица (сала 235) је климатизована са инсталираним пројектором и једним умреженим десктоп рачунаром.

Учионица је опремљена с десет столова и погодна је за одржавање предавања, презентација  и састанака, за максимално 20 учесника.

САЛА БРОЈ 236

до 4 сата – 32.000,00
преко 4 сата – 65.000,00

Електронска учионица (сала 236) се првенствено користи за одржавање курсева на којим је сваком учеснику додељен засебан рачунар.

Учионица је климатизована са постављеним пројектором високе резолуције и у њој је инсталиран један сегмент рачунарске мреже НБС који обухвата 21 десктоп рачунар, сваки на засебном пространом столу.

Учионица је погодна и за одржавање стручних испита, округлих столова, предавања, као и састанака за највише 40 учесника.

КАФЕ КЊИЖАРА

програми из културе (по сату) – 6.800,00

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content