НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Извештаји и планови

Годишњи финансијски извештај за 2021. годину PDF

Годишњи финансијски извештај за 2020. годину PDF

Годишњи финансијски извештај за 2019. годину PDF

Годишњи финансијски извештај за 2018. годину PDF

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content