Центар за библиотекарство и информационе науке (Б фонд)

Садржи збирку стручне литературе из библиотекарства и информационих наука. Формиран је после 2000. г. приликом реорганизације Референтне збирке, са циљем обједињавања стручне литературе (до тада у оквиру различитих одељења Народне библиотеке Србије) и пружања специјализованих информационих услуга у посебној читаоници.

Центар је превасходно намењен студентима библиотекарства и информатике (као радно окружење за учење, писање семинарских, дипломских и постдипломских радова) и библиотекарима из целе Србије (као сервис за пружање информација и литературе за припремање стручних испита, за стручно усавршавање, постдипломске студије, писање стручних радова). Отворен је и за кориснике других профила који имају потребу за информацијама у овом домену.

Фонд се налази у слободном приступу и обухвата:

  • избор домаћих и страних приручника (енциклопедије, лексикони, терминолошки речници, методски приручници)
  • домаће и стране монографске публикације (уз редовно комплетирање фонда домаћим издањима, посебна пажња посвећује се селективној набавци стране стручне литературе: на располагању је репрезентативан избор на енглеском, француском, немачком, руском и др. језицима; део фонда чине публикације добијене разменом са другим националним библиотекама)
  • збирку текућих домаћих часописа (старија стручна периодика може се у читаоници поручити из редовног фонда)
  • новија годишта страних часописа (неке од њих има једино Народна библиотека; старија годишта такође се могу поручити у читаоници из редовног фонда)

Публикације Б фонда доступне су и другим библиотекама и њиховим корисницима кроз међубиблиотечку позајмицу.

У електронском каталогу Народне библиотеке Србије, публикације Б фонда у сигнатури садрже ознаку БФ.

Контакт особе:
Тијана Ловре
e-mail: tijana.lovre@nb.rs

Андреа Јовановић
e-mail: andrea.arsenovic@nb.rs
тел.: 011/2431-418

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content