Каталог књига 1868-1972

О штампаном Каталогу књига 1868 – 1972.

Објављивањем штампаног Каталога књига на језицима југословенских народа 1868–1972 Народна библиотеке Србије започела је 1975, а завршила 1989. године. Каталог се састоји од 14 томова, укупно преко 13.000 страница. Овај каталог обухвата око 300.000 наслова монографских публикација које Народна библиотека Србије поседује у својим фондовима, односно све књиге југословенских народа објављене од 1868. године до 31. децембра 1972. године.

Принове фонда после 1972. године налазе се у лисним анексима овом каталогу. Сваки том прати одговарајући ауторски регистар, а у последњем, XIV тому налази се кумулативни регистар свих аутора, преводилаца, приређивача и других сарадника. У Каталог су укључене све књиге на језицима југословенских народа штампане на територији бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, подразумевајући и периодику у ширем смислу (алманаси, годишњаци, календари, зборници, извештаји) и остала серијска издања (колекције). Поред тога, Каталог садржи и издања свих југословенских академија наука и других научних институција, које своје едиције објављују и на страним језицима. Овде се налазе и сви уџбеници страних језика објављени у Југославији, као и оригинална дела страних писаца издатих код нас са коментарима југословенских стручњака, намењена ученицима као школска лектира. Основу за овај каталог чинио је лисни ауторски каталог Народне библиотеке Србије који је рађен према Правилима за каталогизацију (Београд, Друштво библиотекара НРС, 1957), заснованим углавном на правилима Друштва америчких библиотека (ALA Cataloguing rules for author and title entries. Edited by Clara Beetle. 2.ed. – Chicago, 1949) и правилима Ватиканске библиотеке (Vaticano, Biblioteca Apostolica: Règles pour le catalogue des imprimés. Ed. Française. – Cité du Vatican, 1950). Каталошке јединице сређене су према азбучном реду одреднице. Одредница може да буде име аутора (индивидуалног или колективног) и наслов дела (за анонимне публикације). Сваки запис поседује и сигнатуру, односно ознаку за локацију књиге у фонду Народне библиотеке Србије.

О сликовном Каталогу књига 1868–1972.

У оквиру Пројекта ретроспективне конверзије каталога, односно трансформације лисних и штампаних у електронске каталоге, који је Народна библиотека Србије започела током 2002. године, израђен је и Сликовни каталог књига 1868–1972. Наиме, Пројектом ретроспективне конверзије предвиђено је да сви штампани и лисни каталози Библиотеке буду преображени у електронски каталог и укључени у јединствену библиографску базу. Рад на пројекту започет је управо са овим штампаним Каталогом књига на језицима југословенских народа, 1868–1972. Свих четрнаест томова штампаног Каталога најпре је скенирано, укупно око 13.000 страница.

Каталог књига на језицима југословенских народа

1868-1972.
ПОГЛЕДАЈ

Резултат прве фазе Пројекта ретроспективне конверзије представља управо овај сликовни Каталог, који је сада доступан и корисницима преко Интернета и web презентације Народне библиотеке Србије. Каталог је могуће претраживати на оном најосновнијем нивоу, односно на нивоу аутора, или по појединим страницама и томовима. Као резуултат претраживања, добијају се читаве странице штампаног Каталога, односно слике тих страница у формату tiff. Корисник књигу траженог аутора може да добије на одређеној пронађеној страници. Дакле, уместо да корисник долази у Библиотеку и претражује прави штампани Каталог, сада га може као књигу претраживати и преко Интернета.

У следећој фази Пројекта ретроспективне конверзије, све ове слике штампаног каталога биће најпре претворене у текстуалне датотеке, помоћу посебног софтвера за оптичко препознавање карактера Fine Reader. Потом ће помоћу другог специјалног софтвера за такозвано парсирање текста, који израђују стручњаци Библиотеке, сви текстуални библиографски записи бити претворени у стандардне UNIMARC библиографске записе. У последњој фази сви ти записи биће инкорпорирани у јединствени електронски каталог библиотеке и потпуно претраживи.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content