НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

АРХЕОГРАФСКИ ПРИЛОЗИ

Број 43/2021.

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ
Татјана Суботин-Голубовић

Аверкијев панагирик преписан у Добруну 1615. године PDF

Љиљана И. Пузовић
Књиге за уписивање црквених прилога из Библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји PDF
 
Милена Мартиновић

Зборник писама митрополита Данила, Саве и Василија Петровића у рукопису из библиотеке Цетињског манастирa PDF

Љубодраг Обровачки

Поменик села Ђураковца из друге половине 18. века PDF

Владимир Радовановић
Почеци рада Радослава Грујића на прикупљању и обради старог српског књижног наслеђа PDF

АРХИВА

Археографски прилози 41/2019
Археографски прилози 40/2018
Археографски прилози 39/2017 
Археографски прилози 38/2016 
Археографски прилози 37/2015
Археографски прилози 36/2014
Археографски прилози 35/2013

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content