Збирка млађих књижевних рукописа и архивалија

Прикупљање, обрада и чување рукописа и архивске грађе у Народној библиотеци Србије има дугу традицију, која се везује за време оснивања Библиотеке. Захваљујући дародавцима, како из земље тако из иностранства, ова традиција је настављена и након страдања комплетног Фонда у бомбардовању Народне библиотеке 1941. године, те је данас ово најзначајнија збирка рукописне грађе у земљи.

Фонд млађих књижевних рукописа и архивалија обухвата рукописну грађу и документе који су настали од 18. века до данас, а који по значају имају своје местo у оквиру националне културне баштине. Због природе рукописне грађе, Фонд је изузетно разнородан, те обухвата појединачне рукописе значајних књижевних и научних дела, дневнике, дневничке забелешке, појединачна писма и преписке као целине, лична и службена документа и др. Највећи дио грађе чува се у оквиру личних фондова тј. рукописних заоставштина истакнутих личности српске и југославенске културе и науке међу којима се по обиму и значају издвајају заоставштине Гргура Јакшића, Милана Ђ. Милићевића, Симе Ћирковића, Јорја Тадића, Јеврема Грујића, Јована Хаџи Васиљевића, Станислава Кракова и других. Значајан корпус грађе чини и разнородна архивска грађа књижевних часописа као што су Бранково коло, Искра, Поља… Поред побројаних, Фонд чува и мањи број докумената насталих радом државних органа.

За претраживање грађе користе се лисни каталози и то: ауторско-именски катaлог рукописа и рукописних заоставштина, ауторско-именски каталог преписке и предметни каталог књижевних рукописа.

Од 2017. године у употреби је и Електронски каталог рукописа и архивалија (ЕКРААН).

Сва питања, сугестије и примедбе можете послати на адресу arhivalije@nb.rs


Водитељ Фонда
мр Иван Обрадовић, библиотекар саветник
имејл: ivan.obradovic@nb.rs
тел: +381 11 2451 242 лок. 77

Библиотекари на Фонду
Душан Никодијевић, виши библиотекар
имејл: dusan.nikodijevic@nb.rs
тел: +381 11 2451 242 лок. 73

Саша Илић, виши библиотекар
имејл: sasai@nb.rs
тел: +381 11 2451 242 лок. 74

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content