НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Документи

Статут о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Србије 0101 бр. 241/15 од 13. 11. 2019. године PDF

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Народне библиотеке Србије PDF

ПДВ ИНФО

 • Решење о регистрацији – Привредни суд PDF
 • Решење Привредног суда – промена лица овлашћеног за заступање PDF
 • Обавештење о разврставању PDF
 • Потврда о извршеној регистрацији и ПИБ PDF
 • Извод из Регистра обвезника ПДВ PDF
 • ПДВ образац PDF
 • Обавештење Корисницима јавних средстава у вези примене Централног регистра фактура од 01. 03. 2018. године PDF

ОГЛАСИ

Оглас ради отуђења превозних средстава у својини Републике Србије

 • Јавни оглас ради отуђења превозних средстава, односно моторних возила путем прикупљања затворених писмених понуда PDF
 • Понуда – правна лица PDF
 • Понуда – физичка лица PDF
 • Изјава о губитку права на враћање депозита – правна лица PDF
 • Изјава о губитку права на враћање депозита – физичка лица PDF

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content