НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Организациона структура

Акти који у потпуности регулишу рад Народне библиотеке Србије:

  • Статут Народне библиотеке Србије – 2018. PDF
    Статут о изменама и допунама Статута  0101 бр. 241/15 од 13.11.2019. PDF

Статут о изменама и допунама Статута  0101 бр. 200/8 од 24.08.2021. PDF

  • Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Србије 2019. PDF
  • Организациона схема  PDF
  • Сагласност Министарства културе на Правилник PDF
  • Сагласност Министарства културе на Статут PDF
  • Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица према нивоу квалификација PDF

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content