Организациона структура

Акти који у потпуности регулишу рад Народне библиотеке Србије:

  • Статут Народне библиотеке Србије – 2018. PDF
    Статут о изменама и допунама Статута 0101 бр. 241/15 од 13. 11. 2019. PDF

Статут о изменама и допунама Статута 0101 бр. 200/8 од 24. 08. 2021. PDF

  • Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци Србије 2019. PDF
  • Организациона схема  PDF
  • Сагласност Министарства културе на Правилник PDF
  • Сагласност Министарства културе на Статут PDF
  • Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица према нивоу квалификација PDF

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content