Међународни конзорцијум за очување интернета

IIPC (International Internet Preservation Consortium) је организација посвећена побољшању алата, стандарда и праксе архивирања веба. Међународни стандарди за архивирање веба настају као резултат пројеката и рада радних група овог Конзорцијума.

Само архивирање веба обухвата прикупљање, похрањивање и стављање на располагање веб садржаја за будућа истраживања и представља значајан допринос дигиталној хуманистици.

IIPC је формално основан у јулу 2003. године у Националној библиотеци Француске, са још 12 институција, при чему су се оснивачи сложили да заједно финансирају пројекте и учествују у радним групама. Споразум о партнерству потписују институције чланице (библиотеке, музеји, архиви, истраживачке институције) на период од пет година. Чланови IIPC су универзитетске, националне, јавне библиотеке и архиви из Француске, Шпаније, Велике Британије, Немачке, Холандије, Норвешке, Швајцарске, Исланда, Канаде, Сингапура и САД, а важан партнер је Internet Archive, непрофитна интернет библиотека.

Народна библиотека Србије прикључила се конзорцијуму IIPC у марту 2016. године, и до данас је била укључена у седам пројеката који су били базирани на прикупљању грађе о темама од глобалне важности (летње и зимске олимпијске игре, мигрантска криза, климатске промене, корона вирус, итд.).   

 Више  

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content