Европска група за аутоматизацију библиотека

ELAG је организација која удружује стручњаке за аутоматизацију библиотека у водећим европским библиотекама и информационим центрима. Основана је 1979. године у Копенхагену као наследник INTERMARC-а (Одбора за имплементацију јединственог формата података у националној библиографији). Чланови ELAG-а су појединци који представљају своје институције, по правилу националне или универзитетске библиотеке, библиографске или информационе центре који сервисирају библиотечки систем односно библиотечке мреже.

Једном годишње чланови се састају на конференцији, чији се програм састоји из три дела: предавања на дату тему, прегледи и дискусије о деловању чланица, а потом се у мањим групама расправља о ужим стручним питањима. Циљ скупа јесте да се из дискусија извуку закључци о техничким потребама и стандардима библиотека, те је нужно да учесници добро познају компјутерске и информационе научне области.

Сваке године одржава се годишња конференција ELAG-а на одређену тему: 1998, Хаг, Приступ усмерен на објекат обраде; 1999, Блед, Управљање мултимедијалним збиркама; 2000, Париз, Преклапања у раду архива, библиотека и музеја; 2001, Праг, Обједињавање разнородних информационих извора; 2002, Рим, Семантички веб и библиотеке; 2003, Берн, Веб и вишејезичке апликације; 2004, Трондхајм, Интероперабилност: нови изазови и решења; 2005, Женева, Отворени приступ; 2006, Букурешт, Нови алати и нова библиотечка пракса; 2007, Барселона, Библиотека 2.00; 2008, Вагенинген, Поновно промишљање библиотеке; 2009, Братислава, Нова средства трговине.

У самом почетку рада ове групе учествовала је и Народна библиотека Србије. Нажалост, као и у многим другим организацијама, и овде је дошло до прекида сарадње током деведесетих година. Сарадњу и учешће стручњака НБС у раду ове групе неопходно је обновити, како би стручњаци НБС били у току са новим стандардима који се на европском нивоу доносе и који се односе на аутоматску обраду података и неопходне техничке стандарде.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content