Европски биро библиотечких, информационих и документационих удружења

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) је независна, недржавна и некомерцијална асоцијација библиотечких, информационих, документационих и архивских друштава и заједница у Европи. Основна тежња ове асоцијације јесте да окупи сва библиотечка удружења Европе, а теме на које је EBLIDA сконцентрисана су сарадња библиотечких удружења на европском нивоу, повезивање библиотека путем телекомуникационих мрежа, културна сарадња, заштита интелектуалне својине, развој информационог друштва и технологија. Асоцијација је основана 1990. године, а њено седиште налази се у Хагу.

Главни циљеви EBLIDA-е су да служи и промовише интересе библиотекарске и информационе научне професије, да библиотекарска удружења повеже на европском нивоу, да са њима упозна Европску комисију, Европски парламент, Регионалне комитете и савете министара, да члановима асоцијације пружа стално свежу и актуелну информацију о релевантном развоју библиотека унутар Европске уније, да ојача и унапреди сарадњу међу члановима. EBLIDA одржава редовне састанке два пута годишње: годишњи састанак савета асоцијације и стручно-научни скуп на одређену тему.


Народна библиотека Србије чланица је EBLIDA-е од 1999. године.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content