ISBD(M)

Приређивач Међународна федерација библиотекарских друштава и установа

ISBD(CR)

Превод прерађеног издања из 2002. године Биљана Илић