ISBD(G): Општи међународни стандардни библиографски опис

Савремена библиотека

Превод прерађеног издања из 2004. године Љубица Павловић

Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 125495820

У оквиру едиције «Савремена библиотека» објављена је и четврта књига из области библиотекарства и информационих наука. Реч је о преводу ISBD(G)-а: Општег међународног стандардног библиографског описа .
Током последњих година дошло је до бројних промена у националним и међународним каталошким правилима, проистеклим из потребе да се пракса усклади са развојем различитих врста публикација, пре свега са појавом електронских извора. То је створило потребу за ревизијом ISBD(G)-а, који чини основу специјализованих ISBD-а, израђених за посебне врсте грађе. Управо ово ревидирано издање из 2004. године је преведено на српски језик и објављено са циљем да се и код нас каталошка пракса усклади са новонасталим променама, а самим тим и да се одржи актуелност са светским токовима у библиотечко-информационој науци.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content