ISBD(CR)

Савремена библиотека

Међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора

Превод прерађеног издања из 2002. године Биљана Илић

Народна библиотека Србије, 2004.

COBISS.SR-ID: 116806924

Као друга књига у едицији „Савремена библиотека” објављен је превод ISBD(CR) : Међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора.

С обзиром на изузетан напредак у електронској продукцији и дисеминацији серијских публикација, јавила се потреба да се стандард преради и прошири како би обухватио континуиране изворе свих врста, не само серијске публикације већ и изворе који су по својој природи интегративни, као што су Web презентације. Резултат свега тога је промена имена стандарда у ISBD(CR). Управо је ово превод тог прерађеног издања ISBD(S)-а из 2002. године, првог које је познато као ISBD(CR). Објављивање овог превода на српском језику има за циљ уједначавање обраде серијских публикација у Србији што ће олакшати размену записа са другим библиографским агенцијама широм света, омогућити превазилажење језичких баријера при тумачењу записа и олакшати конверзију библиографских записа у електронски облик.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content