Смернице за развој јавних библиотека

Савремена библиотека

Преводилац Гордана Љубановић

Народна библиотека Србије и Библиотека града Београда, 2005.

COBISS.SR-ID: 126195980

Смернице за развој јавних библиотека израђене су под покровитељством IFLA-е и UNESCO-а и објављене у оригиналу 2001. године. Међународна радна група библиотекара сачинила је основна упутства за рад јавних библиотека било где у свету, која представљају оквир за израду домаћих стандарда или смерница за овај тип библиотека.

Ово је први превод IFLA-иног најважнијег програмског документа који се односи на јавне библиотеке и намењен је практичарима, руководиоцима библиотека, као и онима који су одговорни за правне и финансијске услове њиховог рада.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content