Приручник за UNIMARC- формат за нормативне податке

Савремена библиотека

Превела и приредила Љиљана Ковачевић

Народна библиотека Србије, 2004.

COBISS.SR-ID: 116957196

Трећа књига у едицији «Савремена библиотека» је превод UNIMARC Manual : Authorities format.

UNIMARC : Формат за нормативне податке (UNIMARC/N) планиран је и реализован у оквиру ИФЛА-е како би се омогућила међународна размена нормативних података у машински читљивом облику. То је међународни стандард који се ослања на основни међународно прихваћени формат UNIMARC : Библиографски подаци, прати његову структуру и начин за означавање садржаја. UNIMARC/N описује податке који се користе у нормативним записима, записима тумачних и упутних јединица у машински читљивом облику. Ти записи усмеравају начин обликовања и употребе имена (личних, колективних итд.), јединствених наслова и предметних ознака који се у библиографским базама података користе као приступна тачка за претраживање и проналажење информација. Стандардом су обухваћене све врсте публикација, укључујући и изворе на Web-у.

Превод је рађен на основу 2. издања стандарда из 2001. године, уз евидентирање у међувремену насталих промена. Овај међународни стандард представља основ за израду и усвајање националног формата за нормативну контролу библиографских записа.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content