ISBD(M)

Савремена библиотека

Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација

Приређивач Међународна федерација библиотекарских друштава и установа

Народна библиотека Србије, 2004.

COBISS.SR-ID: 114831116

Из штампе је изашао Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација ISBD(M). Ради се о преводу најновијег, прерађеног издања из 2002. године и првом преводу овога стандарда на српски језик. То је прва књига објављена у едицији «Савремена библиотека» која је недавно покренута у Народној библиотеци Србије, а у оквиру које ће бити објављивана значајнија дела из области библиотекарства и информационих наука. Посебна пажња биће посвећена објављивању превода међународних стандарда за обраду различитих врста библиотечке грађе. Објављивање Међународног стандардног библиографског описа монографских публикација на српском језику допринеће уједначавању обраде монографских публикација у Србији и бржем повезивању библиотека у једниствен библиотечко-информациони систем.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content