Упутство за примену стандарда ISBD(CR)

Савремена библиотека

Слободанка Комненић, Љиљана Драгичевић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 132487692

Стандард ISBD(CR) се бави описом континуираних извора (continuing resources) и односи се не само на серијску публикацију и њену обраду већ и на шири појам неомеђених библиографских извора – континуираних извора.

У приручнику, ауторке наводе све типове публикација које се обрађују по стандарду ISBD(CR) дајући за сваки тип публикација добро изабране примере.

Коришћење овог Упутства при обради серијских публикација и других континуираних извора олакшава примену Стандарда у почетним фазама, отклања евентуалне недоумице и свакако ће помоћи да се стандард ISBD(CR) успешно примени у нашим библиотекама.

Из рецензије Бранке Булатовић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content