Функционални захтеви за библиографске записе

Савремена библиотека

Превео Богољуб Мазић

Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 126480396

IFLA је 1998. године објавила публикацију Функционални захтеви за библиографске записе која представља завршни извештај Радне групе формиране у оквиру IFLA-е са циљем да се постави нови концептуални модел библиографских метаподатака.

Овај модел, познат под акронимом FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), према почетним словима назива на енглеском језику, описује различите ентитете библиографских метаподатака и њихове међусобне односе у контексту четири основна корисничка поступка везана за библиографске информације. Уместо линеарне структуре, библиографски метаподаци у FRBR моделу граде мрежу међусобних односа преко које упознајемо везе између дела, његових идејних твораца и свих његових изведених облика. Овај модел свакако има потенцијал да револуционише каталошку праксу, као и саме библиотечко-информационе системе, те је стога постао један од конститутивних елемената будућих међународних каталошких правила (International Cataloguing Code) чије је доношење иницирала IFLA 2003.

Публикација је неопходна литература за све пројектанте библиотечко-информационих система, а постала је и својеврстан уџбеник за едукацију нове генерације библиотечко-информационих стручњака.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content