Међународни пројекти

ARSC пројекат

Гостовања у Народном позоришту у Београду – историјски оперски снимци у периоду од 1969. до 1989. године Guests of National Theatre in Belgrade – Historical Opera Performances Recordings from 1969 to 1989 (ARSC – The Association for Recorded Sound Collections) Опера, као један од најзначајнијих сценских музичких облика, свој живот

Прочитајте текст »

COST акција IS 1005

Средњовековна култура и технолошки ресурси У јуну 2013. године, у COST (European Cooperation in Science and Technology) акцију о Средњовековној Европи (Medievo Europeo, http://www.medioevoeuropeo.org/) укључиле су се две институције из Србије: Народна библиотека Србије и Математички институт САНУ. Ова COST акција окупља експерте из двадесет земаља Европе на заједничкој четворогодишњој

Прочитајте текст »

Светска дигитална библиотекa

Пројекат Светске дигиталне библиотеке покренула је Конгресна библиотека у Вашингтону у сарадњи са Унеском 2005. године. Светска дигитална библиотека требало би да буде усредсређена на представљање ретких и јединствених збирки које су физички похрањене на географски различитим локацијама, а које, удружене с другим међународним, мултикултурним и мултијезичким збиркама могу истовремено

Прочитајте текст »

EDL

European Digital Library Project – Пројекат Европске дигиталне библиотеке Пројекат ЕDL је циљани пројекат финансиран од стране Европске комисије, у оквиру програма e-Contentplus. Пројекат координира Немачка национална библиотека. Пројекат је покренут у септембру 2006. са циљем да ради на укључивању у Европску библиотеку библиографских база података и дигиталних колекција националних библиотека

Прочитајте текст »

The European Library

Рад на овом европском пројекту званично је започет почетком 2001.године. Лин Бриндли, извршни директор Британске библиотеке, по први пут је презентирала пројекат на Конференцији CDNL у Бостону 2001. Конзорцијум осам европских националних библиотека започео је рад на TEL пројекту с циљем да се развије и побољша сарадња европских националних библиотека

Прочитајте текст »

ENRICH

ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) – Умрежени европски извори и информације о културној баштини Циљ овог пројекта јесте да омогући приступ дистрибуираним дигиталним репрезентацијама документарне баштине из различитих европских институција културе. Ово истраживачко окружење подразумева рукописне књиге, али и инкунабуле, старе и ретке штампане књиге, као

Прочитајте текст »

Балканска библиографија

У децембру 2002. године Национална библиотека “Ћирило и Методије” и Центар за напредне студије из Софије завршили су рад на заједничком пројекту чији је циљ била израда библиографије свих научних истраживања везаних за Балкан, а објављених у Бугарској током последњих петнаест година у областима културе, историје, политике, књижевности и уметности.

Прочитајте текст »

TEMPUS

Темпус је програм Директората за опште образовање и културу Европске комисије. Техничку помоћ програму пружа European Training Foundation. Темпус програм подстиче институције у земљама чланицама ЕУ и земљама партнерима да се ангажују у изградњи “конзорцијума”. Основни циљ Темпус пројекта у Србији јесте изградња кооперативне библиотечке мреже високошколских библиотека у Србији,

Прочитајте текст »

IFLA UBCIM ПРОГРАМ

IFLA Програм Универзалне библиографске контроле и међународног MARC формата – IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme Програм универзалне библиографске контроле и међународног MARC формата један је од најзначајнијих програма IFLA-е кроз који се доприноси развоју библиотека и уједначавању стандарда рада свих библиотека у свету. Основна намера овог

Прочитајте текст »

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content