Темпус је програм Директората за опште образовање и културу Европске комисије. Техничку помоћ програму пружа European Training Foundation. Темпус програм подстиче институције у земљама чланицама ЕУ и земљама партнерима да се ангажују у изградњи “конзорцијума”.

Основни циљ Темпус пројекта у Србији јесте изградња кооперативне библиотечке мреже високошколских библиотека у Србији, као и развој библиотечког информационог система на универзитетима у Београду, Нишу и Крагујевцу. Народна библиотека Србије укључена је у пројекат као партнер током 2002. године јер је она задужена за реализацију пројекта Виртуелна библиотека Србије, односно за успостављање централног узајамног каталога за целокупну библиотечку мрежу у Србији.

Партнери у пројекту су:
– Универзитет у Београду (Универзитетска библиотека «Светозар Марковић », као координатор пројекта), Универзитет уметности у Београду, Алтернативна академска образовна мрежа, Универзитет у Нишу, Универзитет у Крагујевцу, Народна библиотека Србије,
– Хумболт универзитет у Берлину (контрактор), Мидлсекс универзитет у Лондону и Универзитет у Бечу .
Координатор Темпус пројекта у Србији је др Стела Филипи-Матутиновић из Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић”.

Остали циљеви пројекта:
– модернизација рада свих високошколских библиотека у Србији,
– изградња чврстих веза између библиотека према сугестијама Европске Уније,
– образовање библиотекара и корисника,
– повезивање библиотека преко Интернета,
– стандардизација софтверске платформе за рад,
– набавка сервера и успостављање мреже,
– успостављање узајамне каталогизације и умрежавање свих факултетских библиотека.
– модернизација универзитета.

Постигнути резултати:
– велики број стручњака из Србије боравио је на стручним усавршавањима у Великој Британији, Немачкој, Аустрији,
– у организацији Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” и Народне библиотеке Србије у Београду је одржан велики број предавања, семинара и радионица са гостима предавачима из Велике Британије,
– купљени су сервери за неколико библиотека,
– у фебруару 2003. године од електронских каталога Библиотеке Матице српске из Новог Сада, Народне библиотеке Србије, Универзитетске библиотеке « Светозар Марковић » и Југословенског библиографско-информационог института успостављен је узајамни каталог библиотека Србије у којем се налази око 1.400.000 библиографских записа,
– у систем узајамне каталогизације током 2003. године укључено је око 20 факултетских библиотека из Србије,
– велики број стручњака из факултетских библиотека Србије прошао је обуку за рад у COBISS систему,
– у часопису Инфотека објављени су многи стручни радови везани за пројекат (посебан тематски број, 1, 2003),
– набављена је и припремљена стручна литература за рад у узајамном каталогу,
– израђена је Web презентација пројекта.

http://www.ilrs.mdx.ac.uk/tempus/