ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) – Умрежени европски извори и информације о културној баштини

Циљ овог пројекта јесте да омогући приступ дистрибуираним дигиталним репрезентацијама документарне баштине из различитих европских институција културе. Ово истраживачко окружење подразумева рукописне књиге, али и инкунабуле, старе и ретке штампане књиге, као и друге историјске документе. Пројекат се базира на дигиталној библиотеци Манускрипторијума која већ садржи податке о грађи из 46 збирки из републике Чешке и других европских земаља.

Манускрипторијум је резултат 15-годишње сарадње две важне чешке институције: AIP Beroun LTD и Националне библиотеке Републике Чешке, а представља најбогатији извор дигитализованих рукописних докумената у Европи, са милион дигитализованих страница које нуди корисницима.

Циљну групу за пројекат ЕNRICH чине библиотеке, музеји, архиви, истраживачи и студенти. Поред слика, биће омогућено претраживање и приступ историјским текстовима уређеним према ТЕI структури, звучним и видео изворима, као и историјским мапама. Конзорцијум ЕNRICH ће блиско сарађивати са The European Library, а биће и саставни део Европске дигиталне библиотеке.

Конзорцијум ЕNRICH чини 18 партнерских институција и 11 институција са статусом придружених партнера (међу њима je и Народна библиотека Србије).

http://enrich.manuscriptorium.com/