IFLA Програм Универзалне библиографске контроле и међународног MARC формата – IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme

Програм универзалне библиографске контроле и међународног MARC формата један је од најзначајнијих програма IFLA-е кроз који се доприноси развоју библиотека и уједначавању стандарда рада свих библиотека у свету.

Основна намера овог програма јесте координација активности чији је циљ развој система и стандарда за библиографску контролу на националном нивоу и међународна размена библиографских података, укључујући и подршку професионалним активностима других секција IFLA-е, одржавање библиографских стандарда и формата. Овај програм промовише UNIMARC формат и координира његов развој и одржавање. Стални UNIMARC комитет у оквиру овог програма основан је још 1991. године, а његов основни задатак јесте контрола UNIMARC формата у складу са основним принципима Универзалне библиографске контроле. Стални UNIMARC комитет пружа савете Програму UBCIM у погледу свих питања везаних за UNIMARC, ради на његовој промоцији, истраживању, тестирању, одређивању приоритета развоја, на обуци стручњака.

У оквиру UBCIM програма издају се најзначајнији стандарди за аутомаску обраду података и за електронску размену докумената, као и сва нова издања UNIMARC-а. Народна библиотека Србије представља координациони центар UBCIM програма за Србију. Захваљујући томе, НБС је ослобођена плаћања ауторских права за објављивање тих драгоцених стандарда и приручника. Током 2004. године НБС ће објавити преводе два најзначајнија УUNIMARC приручника: Приручник за UNIMARC: Формат за нормативне податке; Приручник за UNIMARC: Библиографски формат.

http://www.ifla.org.sg/VI/3/ubcim.htm