У децембру 2002. године Национална библиотека “Ћирило и Методије” и Центар за напредне студије из Софије завршили су рад на заједничком пројекту чији је циљ била израда библиографије свих научних истраживања везаних за Балкан, а објављених у Бугарској током последњих петнаест година у областима културе, историје, политике, књижевности и уметности.

Резултат тог пројекта јесте штампана библиографија и база података (доступна на адреси http://v3.cas.bg/?cy=32) са насловом: “Bulgarian publications in Balkan studies 1985-2001” (“Бугарске публикације и балканске студије 1985-2001). Ова база података представљена је по први пут на Конференцији директора националних библиотека земаља Југоисточне Европе, одржаној у Софији у новембру 2002. године. Тада је и покренута иницијатива да се и друге националне библиотеке земаља Југоисточне Европе укључе у израду заједничког пројекта “Балканска библиографија 1985-2004”. Иницијатива је прихваћена, те је у јуну 2003. године у Софији одржан радни састанак о пројекту на којем су договорени основни принципи израде “Балканске библиографије”. Договорено је да библиографијом буду покривене следеће области: Институције које се баве истраживањем Балкана, Образовање на Балкану, Историја Балкана, Економска историја, Култура на Балкану, Антропологија и етнографија, Социолошке и статистичке студије, Политичка и етничка ситуација на балкану, Књижевност, теорија књижевности и лингвистика. На састанку је учествовао и представник Народне библиотеке Србије. Договорено је да Библиографија буде реализована у формату заједничке базе података, а свака поједина национална библиотека ће у базу унети све публикације о Балкану које су објављене у свакој појединој земљи у периоду од 1985. године до данас. Стручњаци су се договорили и о следећем:
– фокус будуће Балканске библиографије биће усмерен на хуманистичке и друштвене науке, као и на компаративне студије о балканским земљама,
– у бази података информације ће бити на националним језицима и на енглеском,
– извршиће се тестирање процеса размене записа између различитих система који се користе у националним библиотекама,
– Бугарска национална библиотека припремиће листу критеријума за селекцију грађе за библиографију, а остали учесници у пројекту ће имати могућност да листу прошире, ревидирају и усвоје.
Народна библиотека Србије предложила је да у будућности Балканска библиографија буде објављивана као годишње електронско издање, на CD-рому.