БИБЛИОНЕТ 2024 – позив за учешће

Библиотеке и циљеви одрживог развоја 18. г­од­ишњи стру­чно-н­ау­чни скуп З­аје­дн­ице м­ати­чних б­ибл­и­от­ека С­рб­ије Народна библиотека Ужице (Војна установа Тара – хотел „Оморика“) 12-14. септембар 2024. Стручно-научни скуп Библионет у 2024. години, тежећи да одржи корак са актуелношћу дешавања у струци, бавиће се представљањем и анализом циљева одрживог развоја у контексту делатности библиотека. Актуелност ове теме […]

Библионет 2022

Библиотеке и доживотно учење Први позив за радове           Опште упутство ауторима Програм Библионета           Регистрација учесника    

Библионет 2021

Библиотека од куће: изазови и могућности организације библиотечких услуга током пандемије У 2021. години, у организацији Народне библиотеке Радоје Домановић из Лесковца, од 9-11. септембра одржан је петнаести Библионет. Пандемија заразне болести COVID 19, која је на глобалном нивоу обележила 2020. годину, радикално је променила начин живљења, пословања, кретања, међуљудских односа и контаката, као и […]

Библионет 2020

Сарадња и партнерства:  креирање нове заједничке визије за библиотеке Домаћин скупа у 2020. години била је Јавна библиотека Бора Станковић из Врања. У времену брисања граница које је донело глобално умрежавање на свим нивоима, партнерства имају велики потенцијал када је реч о проширивању капацитета библиотека и њиховом изласку из активности које се сматрају традиционалним. Ступањем […]

Библионет 2019

Електронска грађа и извори у библиотекама Заједница матичних библиотека Србије и у 2019. години организовала је традиционални стручно-научни скуп Библионет, овага пута на тему Електронска грађа и извори у библиотекама. Домаћин скупа била је Градска библиотека у Вршцу, а покровитељ скупа Министарство културе и информисања Републике Србије. Развој информационог друштва и пораст броја електронских информација, […]

Библионет 2018

Рукописна и стара штампана књига У организацији Заједнице матичних библиотека Србије и Библиотеке Матице српске у Библиотеци Матице српске, од 7. до 9. јуна, одржан је дванаести стручно-научни скуп Библионет на тему Рукописна и стара штампана књига. На конференцији су учествовали библиотекари широм Србије – из Народне библиотеке у Београду, Библиотеке града Београда, Библиотеке Матице […]

Библионет 2017

Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама Библионет 2017 био је фокусиран на примену информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у библиотекама и на увођење иновативних библиотечких сервиса и програма заснованих на савременим технолошким достигнућима. Библиотечко пословање данас засновано је на информационим технологијама – библиотечки информациони пословни системи, електронски каталози, различите базе података, аутоматизована позајмица (баркодирање фондова), различити […]

Библионет 2016

Легати и библиотеке целине Захваљујући заједничкој иницијативи Народне библиотеке „Вук Караџић“ Крагујевац и Заједнице матичних библиотека Србије, град Крагујевац и његова Библиотека маја 2016. године указали су гостопримство библиотекарима из читаве Србије и преузели организацију Библионета 2016. Тема скупа у 2016. години, на предлог Народне библиотеке „Вук Караџић“ Крагујевац, односила би се на легате и […]

Библионет 2015

Колекције периодике у српским библиотекама Ужице