Библионет 2021

Библиотека од куће: изазови и могућности организације библиотечких услуга током пандемије

У 2021. години, у организацији Народне библиотеке Радоје Домановић из Лесковца, од 9-11. септембра одржан је петнаести Библионет.

Пандемија заразне болести COVID 19, која је на глобалном нивоу обележила 2020. годину, радикално је променила начин живљења, пословања, кретања, међуљудских односа и контаката, као и психолошког поимања нормалности. Владе широм света прогласиле су ванредна стања и наредиле тзв. “закључавање“ у циљу избегавања дељења заједничког простора и блиских контаката који погодују ширењу опасног, непознатог вируса SARS-COV-2 у популацији. Рад институција и организација је великим делом суспендован у физичком простору, а оне су биле приморане да у кратком року у потпуности промене услове рада и прилагоде их начину функционисања на даљину што је за многе, упркос степену технолошке зрелости и већ увреженој навици коришћења дигиталних технологија у радном окружењу, представљало својеврстан изазов.

У оваквом ковитлацу опасне свакодневице и потребе за адекватним управљањем кризом, задесиле су се и библиотеке које су покушале да пронађу своје место у новом поретку ствари и остану друштвено корисне и одговорне, у складу са својим профилом. Претходна деценијска улагања у развој дигиталног у библиотекарству сада су се нашла на испиту зрелости: у свакодневном, практичном животу показивала су се и доказивала досадашња постигнућа, али су се истовремено ишчитавале и стварне корисничке потребе, односно степен у коме понуда и потражња за дигиталним сервисима библиотека и њиховим садржајем међусобно кореспондира.

Скуп Библионет у 2021. години, тежећи да одржи корак са актуелношћу дешавања у струци, бавио се представљањем и анализом рада библиотека током пандемије како у Србији, тако и региону и свету, са циљем остваривања увида у постигнуте резултате и позиционирања у даљем планирању рада у тзв. новој реалности. Скуп је одржан у виду хибридне конференције чији део је одржан у физичком простору, уз строго поштовање свих епидемиолошких мера заштите, уз праћење актуелних препорука Кризног штаба Владе Србије, док је истовремено омогућено видео емитовање скупа за све заинтересоване слушаоце. Број учесника у физичком простору је био ограничен и контролисан.  Гостујући предавачи из света обратили су се путем видео линка.

Циљ овогодишњег Библионета био је да на једном месту прикупи искуства из Србије која се односе на примере добре праксе, успешне приче и реализоване могућности чиме би се, као и до сада, утицало на проток идеја међу домаћим библиотекама и буђење енергије за нове пројекте.

Традиционално, на скупу је бити додељена награда Ђура Даничић за допринoс развоју библиотекарства и културе у целини.

Од регионалних гостију, обратили су се Нико Цвјетковић, Градска књижница Ријека,  Миро Пушник, Техничка књижница Љубљана и Драгица Крстић, Национална и свеучилишна књижница Загреб.

Oрганизован је обилазак Хидроелектране Вучје и огранка Народне библиотеке Радоје Домановић у Вучју, атрећед дана скупа који је традиционално резервисан за излет, организована је посета на археолошком локалитету Јустинијана Прима – Царичин град.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content