КОНКУРС за доделу Награде Ђурa Даничић

Ђура Даничић је узор личности која је оставила неизбрисив траг у библиотекарству и у укупној српској култури због чега награда има за циљ да допринесе развоју како библиотекарства, тако и културе у целини, да афирмише примену савремених технологија и достигнућа у библиотечко-информационој и културној делатности и да промовише библиотечко-информациону делатност и културу у Републици Србији.

БИБЛИОНЕТ 2024 – позив за учешће

Библиотеке и циљеви одрживог развоја 18. г­од­ишњи стру­чно-н­ау­чни скуп З­аје­дн­ице м­ати­чних б­ибл­и­от­ека С­рб­ије Народна библиотека Ужице (Војна установа Тара – хотел „Оморика“) 12-14. септембар 2024.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content